Významný nadpis

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. je apolitické sdružení občanů Prahy 5, kteří se snaží zachránit zeleň a veřejné vybavení na Malvazinkách, kde už asi 20 let pořád dokola hrozí zástavba a betonování zeleně a ploch určených pro veřejné vybavení. 

Kontakt:

e-mail: malvazinky@zelenemalvazinky.cz 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Za-zelen%C3%A9-Malvazinky-120901888545404/ 

sídlo: K vodojemu 35, Praha 5, 150 00

IČO: 06912648

Transparentní bankovní účet u Fio banky:  2701813943/2010

datová schránka: rr67m8w

telefon: 731538441


Výbor spolku:

Henryk Josef Tietjen - student místního gymnázia Na Zatlance, který je téměř nevidomý. Aktivně se zajímá o politický, společenský a sousedský život v naší lokalitě a školní projekty směřuje právě do této oblasti. Pyšnit se může například projektem Malvazinky ve stínu 20. století - viz např. odkaz  https://www.facebook.com/Mavlazinkyvestinustoleti. Organizuje vycházky po Malvazinkách pro zájemce. Z problematiky naší oblasti se věnuje rekonstrukci ulice Peroutkova, předpolí prodejny Albert U Šalamounky a záležitostem v okolí Blaženky a Mrázovky. 

Kateřina Zonková - vášnivá pejskařka a milovnice sousedských akcí, které ráda pomáhá organizovat. Je aktivní členkou platformy Ovocná zahrada Štorkánova (květové loučky pro hmyz, ovocné a okrasné keře, sousedské grilování, atd.)

Běla Vidmarová - občanským aktivitám ve věcech ochrany přírody, krajiny, historických a kulturních hodnot na Malvazinkách se věnuje od roku 2013. V letech 2013 - 2017 byla členkou výboru spolku Přátelé Malvazinek, z.s., kde však došlo ze strany některých kolegů k protiprávnímu činu a další amorální činnosti spojené s dojednáním Soutěže a Studie Na Pláni (2014 - 2016), jejichž výsledkem je neprolomitelný plán na zabetonování veškeré zeleně a historické hřbitovní cesty na předpolí Smíchovského hřbitova Malvazinky, kompletní zástavba školní zahrady Na Pláni a poloviny parku Na Pláni v koeficientu OB-D. Jako reakce na tyto protiprávní a amorální činy byl v roce 2018 založen spolek Za zelené Malvazinky, z.s. Od roku  2013 Běla zorganizovala několik desítek sousedských akcí jako Ukliďme Česko, Zažít Město Jinak, Den Dětí, Pálení Čarodějnic, Dušičkové lampionové průvody, atd., s účastí stovek sousedů včetně nadšených dětí. Dále se věnuje komunikaci se zástupci radnice MČ Praha 5 o problematických záležitostech na Malvazinkách (developerská výstavba, kritická dopravní situace, úbytek zeleně a veřejného vybavení, klimatická změna, atd.) a organizaci vycházek pro naše politiky a sousedy z Prahy 5. Zorganizovala např. vycházky se senátorem Václavem Láskou, bývalým starostou Danielem Mazurem. současnou starostkou Renátou Zajíčkovou, místostarosty Lubomírem Brožem, Tomášem Homolou, Lukášem Heroldem, či předsedkyní Výboru pro územní rozvoj Zuzanou Hamanovou. Její kompetencí v rámci výboru je oblast K Vodojemu - Na Pláni, Radlická ulice a její dopad na Malvazinky a propojování sousedství Malvazinky - Radlice - Farkáň - Jinonice.