S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.


Vážení a milí sousedé a příznivci,

spolek Za zelené Malvazinky, z.s. je apolitické sdružení občanů, kteří jsou přímými účastníky stavebních řízení na Praze 5 - Malvazinkách a jejich sousedů. Zejména se jedná o místo, které je v ohrožení opět právě nyní, a tím je okolí Parku Na pláni. Mnozí jistě vzpomínáte, jak se nám v roce 2013 podařilo zatočit s developerem Geosan Sigma na tomtéž místě. Nyní je situace též vážná - hrozí zde výstavba 10 domů v zeleni a betonování parku před hřbitovem, včetně vyústění ulice K vodojemu.

Spolek bude naplňovat usnesení Členské schůze původního zdejšího spolku Přátelé Malvazinek, z.s. ze dne 18. 4. 2017, které uvedený spolek nenaplnil, ba jednal proti němu, a které zní:

"1) Zapsaný spolek PM nesouhlasí s vybraným návrhem studia Break-Point z důvodu nedodržení požadavků místních občanů definovaných ve výstupech z participačních setkání na zachování maximálního množství zelené plochy mezi ulicemi Na Pláni a ulicí K Vodojemu.

2) Zapsaný spolek PM požaduje prosazování původního záměru, pro který byl spolek založen, a který je definovaný v čl. 4a stanov spolku 'Ochrana přírody a krajiny'.

Hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se".

2 zástupci spolku a potažmo široké participující veřejnosti, (kteří nebyli zvoleni ani pověřeni spolkem, nýbrž se sami nominovali), navzdory tomuto usnesení, nadále vyjednávali v MČ Prahou 5 zřízené uzavřené pracovní skupině o vítězném návrhu ateliéru Break Point. Z těchto jednání vzešla definitivní Studie Na pláni, schválená dne 28. 11. 2017 na Výboru územního rozvoje MČ Prahy 5 poměrem 9/0/0 a dne 20. 12. 2017 též Radou MČ Prahy 5 - také poměrem 9/0/0. Tato studie obsahuje kromě jiného i výstavbu 10 domů v zeleni a vyplývá z ní vysoká pravděpodobnost likvidace parku před hřbitovem a zabetonování části ulice K vodojemu (historické hřbitovní cesty). Výstavba i likvidace praktického a pěkného (leč neudržovaného) místa se nás přímo dotýká, jakožto přímých sousedů budoucích potenciálních staveb.

Proto, abychom se pokusili zamezit jakékoliv výstavbě na Malvazinkách, založili jsme náš nový spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

Těšíme se na Vás na našich společných akcích.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

Kontakty:

Web: www.zelenemalvazinky.cz 

IČ: 06912648

E-mail: malvazinky@zelenemalvazinky.cz 

Facebook:Za zelené Malvazinky

Telefon: 731538441

Sídlo: K vodojemu 35, Praha 5