Městské část Praha 5 nechala zpracovat urbanisticko - architektonickou studii okolí Radlické ulice, která má být podkladem k jednání o změnách územního plánu, které v dotčeném území nyní probíhají. Odkaz na článek a studii je uveden níže.

ve výboru spolku jsme se rozhodli, že se pokusíme opět získat dotaci na spolkovou činnost, na akci "Zažít Město Jinak", která proběhne (ať grant získáme, či ne) 19. 9. 2020. Dáváme dohromady přílohy, začali jsme nepovinnou přílohou "reference". Je nám líto, že od roku 2017 jsou místní spolky rozštěpeny kvůli podivuhodné Studii Na pláni. Že se těm...

Sousedé plánované stavby v areálu SANOPZ Na Cihlářce předevčírem odeslali tyto dva otevřené dopisy našim zastupitelům. Věříme, že se situaci podaří zvrátit. Argumenty občanů jsou přesvědčivé, logické a správné, na rozdíl od názoru většiny členů Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5. Spolek Za zelené Malvazinky, z.s., se s nimi ztotožňuje.

Spolek Přátelé Malvazinek získal oficiální vyjádření naší paní starostky, Mgr. Renáta Zajíčková, k plánované demolici prvorepublikové vily v ulici Na Loužku a k následné výstavbě tří až čtyřpodlažních budov na jejím místě - dopis viz první odkaz dole.

Dnes jsme e-mailem odeslali náš podnět k nově zjištěným závažným skutečnostem v území dotčeném změnou územního plánu Z3218 - lokalita Na pláni, Praha 5. Jedná se o nepřesné zakreslení trasy vysokotlakého potrubí spojujícího naše dva vodojemy - v ulici K vodojemu a v ulici Přímá. Na podatelnu MHMP a MČ Praha 5 se snad s podnětem dostaneme během...

Jelikož jsme rozhořčeni, že naše zprávy směřované na radnici MČ Praha 5 zůstávají již cca 4 měsíce ignorovány, rozhodli jsme se prostřednictvím podatelny MČ Praha 5 všech našich 10 nevyřízených zpráv paní starostce poslat znovu s žádostí o jejich urychlené vyřízení v řádu dnů a o zajištění způsobu komunikace mezi radnicí MČ Praha 5 a naší spolkem,...

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt