Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, dovolte, abych uvedla na pravou míru další lži, které se o mě šíří ze strany spolku Přátelé Malvazinek, jehož předsedkyní ne paní Ing. Jolana Dočekalová.

Členka našeho spolku Za zelené Malvazinky, z.s. Běla Vidmarová dnes oficiálně, prostřednictvím datové schránky, upozornila členy výboru spolku ZaPět, z.s. na protiprávní činy spáchané v letech 2013 - 2016 ve spolku Přátelé Malvazinek, z.s. a požaduje vyvození důsledků ze situace, kdy dvě osoby z tohoto spolku, které prokazatelně tyto kriminální...

v příloze naleznete návrh svolání 6. řádné Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s. Prosím, pokud máte k programu nějaké doplnění, případně k termínu či místu, nebo pokud máte návrhy kandidátů do Výboru, kontaktujte nás na e-mailu malvazinky@zelenemalvazinky.cz.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt