OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

aktualizovali jsme tabulku území řešeného Studií Na pláni. Vycházíme z rozměrů parcel dle Katastru nemovitostí. Z údajů, které máme k dispozici vyplývá, že nyní je v území cca 49 % zelených ploch, které jsou schopny retence dešťových vod (ale i tak je zde s tímto ohromný problém). V případě realizace Studie Na pláni by v území zůstalo pouze cca 32...

Zde si můžete, prozatím v nekvalitní podobě, prohlédnout, jak se blížíme k podkladům k vypracování projektu pěstování v malvazinském sídlišti. V odkazu níže naleznete závěry ze shůzky v terénu, kterou jsme absolvovali 16. 12. 2018.

dnes Výbor Spolku Za zelené Malvazinky, z.s. zformuloval text otevřeného dopisu určeného zastupitelům MČ Prahy 5 a dalším, kterým uvádíme dokument "Časová osa" schválený naší Členskou schůzí 30. 11. 2018. Dopis naleznete v příloze. Rozesílání dopisu proběhne příští týden a věříme, že tentokrát nedojde k selhání podatelny MČ Prahy 5, jako se stalo...

Dnes jsme na jednání Výboru pro územní rozvoj Prahy 5 přednesli příspěvek, který naleznete v příloze. Výbor požadavek IPRu na zakreslení celého území jako OB-D odmítnul. Nyní tedy nadále běží pořizování změny územního plánu Z3218 tak, jak byla zadána MČ Prahou 5, tedy zakotvení části ZP (zelená plocha), části VV (veřejné vybavení) a část OB...

Výbor spolku Za zelené Malvazinky svolává náhradní členskou schůze dle čl. 8 Stanov - "Není-li Členská schůze usnášeníschopná, svolá Výbor nejdříve za tři dny a nejdéle do čtyř týdnů náhradní Členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku".

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt