V příloze naleznete stanovisko spolku Za zelené Malvazinky, z.s. k projednané Studii Parku Na Pláni. Prosíme, kdo k tomu máte nějaké připomínky, ozvěte se nám. Termín k podání je zítra, 20. 6. 2021. Své náměty a připomínky můžete podávat i samostatně, a to na adresu martin@atelierhajny.cz

Pan Kábrt, vedoucí OUR ÚMČ Praha 5, nám oficiálně potvrdil, že předpolí Smíchovského hřbitova nyní je místem, které je v nezájmu jeho správce, městské firmy TSK (Technická správa komunikací). Máme tedy dost času s omezenými občanskými možnostmi v kooperaci se samosprávou MČ Praha 5 (zejména panem JUDr. Tomášem Homolou) něco vyšpekulovat. Prosíme...

realizace parčíku Na Pláni se opět posunula blíže ke svému cíli. Na základě minulého on-line setkání dne 15. 3. 2021 došlo k zapracování dalších záležitostí a v úterý 15. 6. 2021 v 17:00 h bude prozatimní výsledek prezentován a veřejně diskutován ve formě on-line prezentace. Kdo máte o naši lokalitu nadále zájem, prosíme, abyste se připojili.

jakmile rozvolnění dosáhne možnosti svolat 6. řádnou Členskou schůzi spolku Za zelené Malvazinky, z.s., provedeme to, zatím vedeme diskuzi k programu. Novinkou v programu je bod č. 7 - vylučování ze Spolku, který v návrhu zní

dovoluji si Vám přeposlat vyjádření spolku Za zelené Malvazinky, z.s. (zatím zveřejněno pouze na FB) k příspěvku pana zastupitele inženýra Vejmelky v radničním periodiku Pětka k věci "Jak byste vylepšili veřejná prostranství v Praze 5". Pan Vejmelka veškerá jednání VŽP - jak ke Studii Na Pláni, tak k předpolí Alberta, organizoval v utajení před...

Dnes jsme odeslali definitivní stanovisko spolku Za zelené Malvazinky, z.s. panu architektovi Hajnému ze společnosti Atelier Hajný, s.r.o., který je autorem návrhu, a také panu místostarostovi pro veřejný prostor a zeleň MČ Praha 5 Ing. Lubomíru Brožovi - viz přílohu.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt