OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Děkujeme paní Mgr. Martině Pokorné, opoziční zastupitelce za Stranu Zelených, za interpelaci, kterou přednesla na včerejším jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 a na kterou má pan starosta Ing. Pavel Richter povinnost odpovědět. Jedná se o dotazy ohledně námi podaného podnětu na prověření Studie Na pláni z hlediska nedostatečné schopnosti retence...

Na úterý 11. září 2018 v 9:00 h je svoláno jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5, zřejmě poslední před komunálními volbami. Jednání je veřejné a v 15:00 h budou mít možnost promluvit občané.

dnes jsme podali prostřednictvím oficiální elektronické podatelny MČ Prahy 5, ale také prostřednictvím oficiálních e-mailových adres každého z rozdělovníku v horní části podnětu, oficiální žádost o revizi Studie Na pláni, schválené dne 20. 12. 2017 Radou MČ Prahy 5, z hlediska nedostatečných schopností retence dešťových vod v lokalitě mezi ulicemi...

Po náhledu do Studie Na pláni jsme zjistili, že stromy v předpolí hřbitova v betonových dlažkách 2 x 2 metry budou zabírat ve skutečnosti pouhých 68 m2 (měřeno u země), ale ve Studii je uvedena zelená plocha těchto stromů 600 m2. Dojde ke zhoršení již tak špatného stavu vsakování a zadržování dešťových vod v naší lokalitě mezi ulicemi Na pláni...

Děkujeme panu starostovi za podrobně a detailně zpracovanou odpověď na náš otevřený dopis. Pochopili jsme, že v naší letité kauze nechce, nebude a pravděpodobně ani nemůže nic dělat. Dopis naleznete v příloze.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt