Děkujeme opozičním Pirátům, jmenovitě panu Ing. Krylovi, za interpelaci, kterou přednesl na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 25. 2. 2020 ve věci nesrozumitelného a zmatečného postupu MČ Praha 5 při projednání změny územního plánu Z3104 - SANOPZ Na Cihlářce. Změna územního plánu je legislativní proces, který podléhá jasným pravidlům, přičemž...

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt