jednou z mnoha aktivit, kterými můžete projevit svůj občanský zájem o veřejné dění, je účast u voleb.

Dne 8. 9. 2020 proběhlo jednání VURMu ohledně změny ÚP Na Pláni. Odůvodnění přijetí změny proti vůli veřejnosti, plus přesný soupis členů VURMu, je na přiložených obrázcích. Pro schválení koeficientu OB-D ve školní zahradě a na východní části Parku Na Pláni hlasovalo všech 11 členů VURMu jednomyslně.

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. eviduje k dnešnímu dni rezignace všech tří členů Výboru a jednatelky v zájmu Spolku. Důvody jsou zejména časové, zdravotní, ale také neúnosnost letitého konfliktu se spolkem Přátelé Malvazinek, z.s.

K dnešnímu dni rezignovala z výboru spolku paní Ing. Běla Bonušová. Oficiální odůvodnění zatím nepodala. Pokud se nepřihlásí žádný kandidát do Výboru spolku, bude spolek ke dni 7. 11. 2020, kdy jí končí funkční období, zrušen. Prosíme, pokud chcete být ve výboru, ozvěte se nám na adresu malvazinky@zelenemalvazinky.cz.

spolek Za zelené Malvazinky, z.s. není iniciátorem ani organizátorem experimentálního provozu IPRu na předpolí supermarketu Albert - Malvaziny, avšak jeho členové, členové dalších spolků i aktivní sousedé se živě zajímali o informace a možné vylepšení tohoto ohavného místa.

s politováním vám musím oznámit, že letošních sousedských slavností Zažít Malvazinky Jinak se spolek Za zelené Malvazinky, z.s. nemůže organizačně účastnit, a to z důvodu nutnosti řešit jiné věci týkající se naší lokality. Oficiální odstoupení, odeslané dnes prostřednictvím naší datové schránky na MČ Prahu 5, naleznete v příloze.

Jelikož městská část Praha 5 s námi dlouhodobě nekomunikuje a nereaguje na naše dotazy a připomínky, rozhodli jsme se odeslat naše názory opět formou oficiálního otevřeného dopisu. Dopis dnes odešel prostřednictvím naší datové schránky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt