V odkazu naleznete definitivní stanovisko spolku Za zelené Malvazinky, z.s. k projektu Parku Na Pláni prezentovaného formou videokonference MČ Praha 5 dne 15. 6. 2021. Stanovisko bylo odesláno v termínu panu architektu Martinovi Hajnému a panu místostarostovi MČ Praha 5 Lubomíru Brožovi.

V příloze naleznete stanovisko spolku Za zelené Malvazinky, z.s. k projednané Studii Parku Na Pláni. Prosíme, kdo k tomu máte nějaké připomínky, ozvěte se nám. Termín k podání je zítra, 20. 6. 2021. Své náměty a připomínky můžete podávat i samostatně, a to na adresu martin@atelierhajny.cz

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt