včera byl ze strany Institutu plánování a rozvoje Hl.m Prahy rozeslán paní BcA. Kristinou Kočovou další dotazník týkající se předpolí supermarketu Albert U Šalamounky, Malvazinky, Praha 5, a to aktérům dotazníku z jara, kteří uvedli svůj kontakt. Znovu opakujeme, že spolek Za zelené Malvazinky a nikdo z jeho členů nikdy nebyl a dosud není...

Na včerejším jednání ZMČ Praha 5 vystoupili s tématem "Malvazinky" 2 občané, a to Běla Vidmarová (sama za sebe jako občanka) a pan Henryk Josef Tietjen jako zmocněnec spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

v příloze naleznete na základě minulých korektur aktualizované druhé Stanovisko spolku Za zelené Malvazinky, z.s. k předpolí supermarkteu Albert U Šalamounky a rekonstrukci ulice Peroutkova. Prosíme o vaše připomínky.

Jelikož Studie Na Pláni byla ze strany MČ Praha 5 vyjednána s několika vybranými občany (což bylo označeno za tzv. "unikátní participační proces"), a tito občané se dopouštěli za účelem vyjednání zmíněné Studie porušování Stanov Spolku a dalších nekalých věcí, členka našeho spolku Běla Vidmarová oficiální cestou, prostřednictvím datové schránky,...

Dnes nám byla doručena odpověď paní starostky na naši stížnost na pana Kábrta. Děkujeme za prošetření a profesionální odpověď. Panu Kábrtovi přejeme mnoho úspěchů a další radostné práce pro nás, občany Prahy 5. Výpočet plochy zeleně ve Studii Na Pláni budeme samozřejmě dále rozporovat, neboť nadále nesouhlasíme se zabetonováním veškeré zeleně na...

Včera nám po mnoha urgencích po 6 týdnech odpověděla paní starostka na dotaz ke komunikaci situace kolem Alberta U Šalamounky, Malvazinky, Praha 5, období duben - září 2020. V její odpovědi zazněly překvapivé až šokující informace, posuďte sami. Jelikož jednání k této věci poškodilo i náš spolek, byly dalším aktérům této politováníhodné záležitosti...

Městská část Praha 5 před občany dlouhé měsíce tutlala skutečnost, že se aktivně podílela společně s IPRem na organizaci letního experimentálního projektu Albert U Šalamounky. Tvrdila, že s tím nemá nic společného, a že vše organizuje pouze IPR. Až v rámci jednání ZMČ Prahy 5 dne 15. 9. 2020 vyšla pravda ústy starostky Zajíčkové na povrch. Akci...

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt