Zde vám přinášíme záznam z jednání na půdě radnice MČ Praha 5 k údajné redukci výstavby v areálu Sanopz Na Cihlářce. Je to první verze ke korekturám, čili každý z vás, kdo se rozpomenete na nějaké další detaily, pošlete nám je. Pro nás by bylo zajímavé mít zaznamenaný výstup pana radního Herolda, který nás velmi nastartoval k reakcím.

Jsme rádi, že další ZMČ P5 proběhne nejspíš až v září 2020, neboť tato ostuda, kterou nám naši někteří zastupitelé způsobili (Bervid, Herold, Hamanová, Vejmelka), se bude léčit dlouho... Jsme znechuceni.

Naše členka výboru v rezignaci Běla Vidmarová z důvodu zmatečného, nedůstojného a pro občany ponižujícího způsobu řešení účasti veřejnosti na dnešním jednání Zastupitelstva městské části Praha 5, podala svůj občanský příspěvek písemně, s požadavkem uvést jej v zápise.

Zde je Výborem odsouhlasený hrubopis Zápisu z 5. Členské schůze našeho Spolku. Kdo k němu máte připomínky či námitky, dejte nám o nich prosíme vědět. Po odsouhlasení Výborem, zapisovatelem a ověřovatelem, je můžeme zapracovat. Kosmetické a stylistické úpravy proběhnou v příštím týdnu.

Dnes byla vzata na vědomí Členskou schůzí spolku Za zelené Malvazinky, z.s., rezignace paní Běly Vidmarové ve znění, které naleznete v odkaze. Bude zapsána jako rozpor ve Sbírce Listin ve veřejném rejstříku.

Z usnesení rady MČ Praha 5 dne 22. 4. 2020 jsme se dozvěděli, že jsme jedním ze tří subjektů (z celkového počtu 22), kterým bylo zamítnuto přidělení dotace na spolkovou činnost v programu vyhlášeném Kanceláří starostky MČ Praha 5 Mgr. Renáty Zajíčkové. Dnes jsme jí tedy prostřednictvím naší datové schránky odeslali tento oficiální dotaz.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt