OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

Dnes jsme na jednání Výboru pro územní rozvoj Prahy 5 přednesli příspěvek, který naleznete v příloze. Výbor požadavek IPRu na zakreslení celého území jako OB-D odmítnul. Nyní tedy nadále běží pořizování změny územního plánu Z3218 tak, jak byla zadána MČ Prahou 5, tedy zakotvení části ZP (zelená plocha), části VV (veřejné vybavení) a část OB...

Výbor spolku Za zelené Malvazinky svolává náhradní členskou schůze dle čl. 8 Stanov - "Není-li Členská schůze usnášeníschopná, svolá Výbor nejdříve za tři dny a nejdéle do čtyř týdnů náhradní Členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku".

Vážení a milí členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s., zveme Vás na 2. členskou schůzi našeho spolku, která bude opět veřejná. Prosíme, pozvěte i Vaše sousedy. Schůze se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 18 h v restauraci Na Václavce, Na Václavce 32, Praha 5.

vytvořili jsme pro Vás časovou osu událostí posledních 4 let. Pokusili jsme se nezaujatě zpracovat, co se zde na Malvazinkách dělo. Prosíme, kdo máte návrhy, co doplnit či odebrat, nebo nějaké jiné náměty ke korekturám, budeme vděčni. Tuto osu použijeme ku pomoci zastupitelům na Praze 5, abychom se mohli vymanit ze zbytečné a nesmyslné výstavby v...

Děkujeme panu starostovi, že si dal ještě takto těsně před volbami práci s odpovědí na náš občanský výstup na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 dne 11. 9. 2018. Jsme naprosto konsternováni tímto nepravdivým tvrzením, jehož validita se dá velmi jednoduše ověřit: "Podle výpočtů ploch zeleně v rámci řešené lokality studie významným způsobem navyšuje...

vypracovali jsme pro Vás první část chronologického přehledu situace na Malvazinkách v posledním volebním období. Nyní Vám předkládáme první část, a to do 21. 6. 2017, kdy byla zadána Studie Na pláni.

přes to, že jsme apolitický spolek, jako občané jsme na naší volené politické reprezentaci závislí. Zda nově zvolená radnice bude hájit naše zájmy, zda s námi bude komunikovat o naší lokalitě, a tak dále. Proto si dovolujeme Vám předložit nezávazná doporučení Výboru našeho spolku, která jsme pro Vás zformulovali. A nezapomeňte - komunální volby...

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt