OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

prosíme, věnujte zvýšenou pozornost této zprávě. Městská část Praha 5, Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně, zve místní občany na akci "Setkání k parku Na pláni". Děkujeme. Setkání se uskuteční v pondělí 21. 10. 2019 v 17:00 h na radnici MČ Praha 5 v budově Štefánikova, zasedací místnost - 6. patro, viz letáček.

Věděli jste o tom, že v ulici Na Cihlářce, v celém areálu bývalého SANOPZu, probíhá změna územního plánu z funkce veřejného vybavení na funkci obytnou s plovoucí značkou veřejného vybavení? Věřte, že v těch funkcích je ohromný rozdíl! Investor KKCG Karla Komárka má již připravený projekt, který snad bude veřejně někdy prezentován na naší radnici v...

děkujeme za podpis zmocnění k zastupování, dnešním dnem se náš spolek Za zelené Malvaztinky, z.s. stal zástupcem veřejnosti podpisem 231 obyvatel k pověření k záchraně veškeré zeleně v lokalitě Na pláni. Naše věcně shodná připomínka, kterou budeme nadále reprezentovat, zní takto:

Ve čtvrtek, 12. 9. 2019, v 10:00 h v CAMPu (Centrum architektury a městského plánování, budova Emauzy) proběhne veřejné projednání změny územního plánu Z3218 týkající se lokality Na pláni. Jelikož zde nikdo nechce výstavbu a všichni chceme zakotvit toto území v územním plánu jako ZP (zelená plocha), je nutné k tomu podat relevantní námitku. Námitku...

Od 13. 8. 2019 do 19. 9. 2019 včetně je na úřední desce MČ Praha 5 tzv. veřejná vyhláška, která upozorňuje na veřejné projednání kontroverzní změny územního plánu Z3218 týkající se našeho bydliště - lokality Na pláni. Veřejné projednání proběhne ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 10:00 v CAMPu a písemné připomínky k této změně může do 19. 9. 2019...

Udělat z řízení o odstranění stavby řízení o dodatečném povolení stavby dokáže snad jenom Central Group v kooperaci se stavebním úřadem MČ Praha 5. Dodatečné stavební povolení naleznete v odkazu dole.

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt