OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Děkujeme panu starostovi, že si dal ještě takto těsně před volbami práci s odpovědí na náš občanský výstup na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 dne 11. 9. 2018. Jsme naprosto konsternováni tímto nepravdivým tvrzením, jehož validita se dá velmi jednoduše ověřit: "Podle výpočtů ploch zeleně v rámci řešené lokality studie významným způsobem navyšuje...

vypracovali jsme pro Vás první část chronologického přehledu situace na Malvazinkách v posledním volebním období. Nyní Vám předkládáme první část, a to do 21. 6. 2017, kdy byla zadána Studie Na pláni.

přes to, že jsme apolitický spolek, jako občané jsme na naší volené politické reprezentaci závislí. Zda nově zvolená radnice bude hájit naše zájmy, zda s námi bude komunikovat o naší lokalitě, a tak dále. Proto si dovolujeme Vám předložit nezávazná doporučení Výboru našeho spolku, která jsme pro Vás zformulovali. A nezapomeňte - komunální volby...

Děkujeme paní Mgr. Martině Pokorné, opoziční zastupitelce za Stranu Zelených, za interpelaci, kterou přednesla na včerejším jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 a na kterou má pan starosta Ing. Pavel Richter povinnost odpovědět. Jedná se o dotazy ohledně námi podaného podnětu na prověření Studie Na pláni z hlediska nedostatečné schopnosti retence...

Na úterý 11. září 2018 v 9:00 h je svoláno jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5, zřejmě poslední před komunálními volbami. Jednání je veřejné a v 15:00 h budou mít možnost promluvit občané.

dnes jsme podali prostřednictvím oficiální elektronické podatelny MČ Prahy 5, ale také prostřednictvím oficiálních e-mailových adres každého z rozdělovníku v horní části podnětu, oficiální žádost o revizi Studie Na pláni, schválené dne 20. 12. 2017 Radou MČ Prahy 5, z hlediska nedostatečných schopností retence dešťových vod v lokalitě mezi ulicemi...

Po náhledu do Studie Na pláni jsme zjistili, že stromy v předpolí hřbitova v betonových dlažkách 2 x 2 metry budou zabírat ve skutečnosti pouhých 68 m2 (měřeno u země), ale ve Studii je uvedena zelená plocha těchto stromů 600 m2. Dojde ke zhoršení již tak špatného stavu vsakování a zadržování dešťových vod v naší lokalitě mezi ulicemi Na pláni...

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt