OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

Studie Na pláni schválená Radou MČ Prahy 5 v prosinci 2017, která plánuje vystavět v lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu, v kvalitní zeleni, 10 domů a zlikvidovat i zeleň v předpolí Smíchovského hřbitova, dosud platí. Dosud nebyla revokována a pokud se pracuje na její revokaci a přepracování, nemáme o tom informace. Se Studií Na pláni náš...

Dne 22. 1. 2019 proběhlo jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Prahy 5, kde byl doporučen projekt investora Na Loužku, a.s., který obnáší bourání prvorepublikové vily v ulici Na Loužku 8 a vybudování developerského projektu obnášajícího výstavbu tří čtyřpodlažních budov s devatenácti podzemními garážovými stáními. Projekt naleznete v příloze.

Dnes obyvatelé Malvazinek přednesli na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 za náš spolek níže uvedený občanský příspěvek. Připomínkovali jsme Studii Na pláni a jednání Výboru pro územní rozvoj dne 22. 1. 2019, kde bez předem zveřejněného programu prošla demolice prvorepublikové vily Na Loužku č.p. 8 a developerský projekt situovaný v její unikátní...

aktualizovali jsme tabulku území řešeného Studií Na pláni. Vycházíme z rozměrů parcel dle Katastru nemovitostí. Z údajů, které máme k dispozici vyplývá, že nyní je v území cca 49 % zelených ploch, které jsou schopny retence dešťových vod (ale i tak je zde s tímto ohromný problém). V případě realizace Studie Na pláni by v území zůstalo pouze cca 32...

Zde si můžete, prozatím v nekvalitní podobě, prohlédnout, jak se blížíme k podkladům k vypracování projektu pěstování v malvazinském sídlišti. V odkazu níže naleznete závěry ze shůzky v terénu, kterou jsme absolvovali 16. 12. 2018.

dnes Výbor Spolku Za zelené Malvazinky, z.s. zformuloval text otevřeného dopisu určeného zastupitelům MČ Prahy 5 a dalším, kterým uvádíme dokument "Časová osa" schválený naší Členskou schůzí 30. 11. 2018. Dopis naleznete v příloze. Rozesílání dopisu proběhne příští týden a věříme, že tentokrát nedojde k selhání podatelny MČ Prahy 5, jako se stalo...

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt