OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

svolávám náhradní volební schůzi spolku Za zelené Malvazinky, z.s., a to na čtvrtek 23. 5. 2019, 19 h, do restaurace Na Farkáně, Na Farkáně 32, Praha 5. Instrukce a program - viz příloha.

Děkujeme městské části Praha 5, jmenovitě panu Martinovi Slabému, radnímu pro zeleň a veřejná prostranstvi, za dotaci ve výši 3.500,- Kč poskytnutou účelově na akci "Ukliďme Česko, ukliďme Malvazinky". O tom, jak jsme ji využili a dalších věcech ohledně akce se dozvíte v odkaze.

Posíláme informace z našeho slavného spolku, který je nejspíš na konci akceschopnosti... Při nejhorším dáme zaregistrovat Ovocnou zahradu Štorkánova, kde jsem se konečně setkala s aktivními lidmi, kteří opravdu milují přírodu Malvazinek a chtějí pro ni něco vlastníma rukama dělat, jako já...

Od sousedů z lokality Cihlářka jsme dostali informace z Institutu plánování a rozvoje ohledně plánované výstavby v místě SANOPZu Na Cihlářce. Není to pěkné čtení, jedná se o plánovanou výstavbu 39 bytů s celkovou podlažní plochou 6.176 m2, kliniky na ploše 690 m2, kavárny na ploše 65 m2 a lékárny na ploše 144 m2. Budovy by měly mít až 5...

Dnes a zítra rozesíláme otevřený dopis ke Studii Na pláni. Dopis má 144 stránek a jsou v něm uvedeny veškeré podklady, které nebyly v participativním projednání reflektovány a ani jinak vyřízeny. Žádáme revizi procesu, revokaci usnesení Rady MČ Prahy 5 ke schválení Studie Na pláni, maximální rozšíření ZP ve změně územního plánu Z3218 a zahájení...

V ulici Na pláni dochází k opravě kanalizace a vodovodu a oplocení, které tam vzniká, souvisí dle zjištění Odboru správy veřejného prostranství a zeleně pouze s touto stavbou - jedná se o ZÁZEMÍ pro tuto rekonstrukci.

Včera jsme obdrželi odpověď vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 5 Ing. arch. Jana Kábrta na naši občanskou interpelaci na jednání Zastupitelstva dne 29. 1. 2019, kde jsme navrhli z důvodu veřejného zájmu parcely mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu v maximální možné míře změnit na zelené plochy. Odpověď Odboru - viz příloha.

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt