Co byste řekli tomu, kdyby se spolek Za zelené Malvazinky, z.s., kterému padá na hlavu všechno k naší lokalitě Malvazinek, ale pomalu i Radlic a Farkáně, restrukturalizoval buď v nezávislou občanskou platformu aktivních občanů, nebo ve spolek, kde by byli členové Výboru vždy zodpovědni za část naší lokality a další problematiky, jako jsou doprava,...

Studie Na Pláni, vyjednaná za nás několika vybranými občany v tzv. unikátním participačním procesu, kromě výstavby 10 domů ve školní zahradě a na polovině parku a kompletního zabetonování veškeré zeleně a historické hřbitovní cesty K Vodojemu na předpolí Smíchovského hřbitova, obsahuje také malý parčík. K jeho realizaci nyní MČ Praha 5 přistoupila,...

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, dovolte, abych uvedla na pravou míru další lži, které se o mě šíří ze strany spolku Přátelé Malvazinek, jehož předsedkyní ne paní Ing. Jolana Dočekalová.

Členka našeho spolku Za zelené Malvazinky, z.s. Běla Vidmarová dnes oficiálně, prostřednictvím datové schránky, upozornila členy výboru spolku ZaPět, z.s. na protiprávní činy spáchané v letech 2013 - 2016 ve spolku Přátelé Malvazinek, z.s. a požaduje vyvození důsledků ze situace, kdy dvě osoby z tohoto spolku, které prokazatelně tyto kriminální...

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt