Městské část Praha 5 nechala zpracovat urbanisticko - architektonickou studii okolí Radlické ulice, která má být podkladem k jednání o změnách územního plánu, které v dotčeném území nyní probíhají. Odkaz na článek a studii je uveden níže.

ve výboru spolku jsme se rozhodli, že se pokusíme opět získat dotaci na spolkovou činnost, na akci "Zažít Město Jinak", která proběhne (ať grant získáme, či ne) 19. 9. 2020. Dáváme dohromady přílohy, začali jsme nepovinnou přílohou "reference". Je nám líto, že od roku 2017 jsou místní spolky rozštěpeny kvůli podivuhodné Studii Na pláni. Že se těm...

Sousedé plánované stavby v areálu SANOPZ Na Cihlářce předevčírem odeslali tyto dva otevřené dopisy našim zastupitelům. Věříme, že se situaci podaří zvrátit. Argumenty občanů jsou přesvědčivé, logické a správné, na rozdíl od názoru většiny členů Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5. Spolek Za zelené Malvazinky, z.s., se s nimi ztotožňuje.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt