OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

Jelikož dochází k úbytku ploch s funkcí veřejného vybavení bez předešlého zjišťování potřeb v lokalitách, a jedním z těchto případů by mohl být i areál SANOPZ Na Cihlářce, kde je již několik let pořizována změna územního plánu Z3104 z plochy VV na plochu OB, místní občané si vybrali zástupce veřejnosti - sousedku areálu paní Ing. Arch. Marii...

V příloze naleznete veřejnou vyhlášku vydanou dne 8. 10. 2019 k autobusu 153 plánovanému v naší lokalitě od 1. 12. 2019. Veřejná vyhláška obsahuje i zákresy umístění zastávek. Do 30 dnů od zveřejnění veřejné vyhlášky může každý dotčený občan podávat připomínky, vlastníci nemovitostí i námitky. Veřejnou vyhlášku na úřední desce MČ Praha 5 zatím...

V příloze naleznete smlouvu o dílo MČ Prahy 5 a společnosti Break Point, s.r.o., která figuruje ve veřejném registru smluv. Jsme přesvědčeni, že z této smlouvy nevyplývají pro MČ Prahu 5 žádné závazky zakotvující povinnost další spolupráce se společností Break Point, s.r.o.. Autor Studie smluvené dílo provedl, dostal za něj zaplaceno a další postup...

dovolte, abychom vám připomněli plánovací setkání k parku Na pláni, které proběhne v pondělí, 21. 10. 2019 v zasedacím sále na radnici v budově Štefánikova. V příloze naleznete aktualizovaný seznam nápadů a námětů obyvatel po vašich korekturách. Pokud máte další nápady, přijďte je říci rovnou na setkání, seznam je již oficiálně odeslán.

na základě zkušeností z posledního týdne bude nutné zítra podat na podatelny MČ Praha 5 a Magistrátu další oficiální dopis - Žádost o pozastavení veškerých sporných aktivit a rozhodnutí MČ Prahy 5 v území dotčeném změnou územního plánu Z3218, které je napadeno námitkou zástupce veřejnosti - spolku Za zelené Malvazinky, z.s., a to do doby, než bude...

Předevčírem celý den a včera ráno jsme naši paní starostku sháněli telefonem, nesehnali. Proto jsme jí včera v této urgentní záležitosti poslali e-mail, jehož plné znění vám přinášíme, včetně příloh. Paní starostka má dnes pracovní dobu do 18:00 h, proto předpokládáme, že dnes se nám již asi neozve v naší urgentní občanské záležitosti...

prosíme, věnujte zvýšenou pozornost této zprávě. Městská část Praha 5, Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně, zve místní občany na akci "Setkání k parku Na pláni". Děkujeme. Setkání se uskuteční v pondělí 21. 10. 2019 v 17:00 h na radnici MČ Praha 5 v budově Štefánikova, zasedací místnost - 6. patro, viz letáček.

Věděli jste o tom, že v ulici Na Cihlářce, v celém areálu bývalého SANOPZu, probíhá změna územního plánu z funkce veřejného vybavení na funkci obytnou s plovoucí značkou veřejného vybavení? Věřte, že v těch funkcích je ohromný rozdíl! Investor KKCG Karla Komárka má již připravený projekt, který snad bude veřejně někdy prezentován na naší radnici v...

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt