OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

Udělat z řízení o odstranění stavby řízení o dodatečném povolení stavby dokáže snad jenom Central Group v kooperaci se stavebním úřadem MČ Praha 5. Dodatečné stavební povolení naleznete v odkazu dole.

Dnes MČ Praha 5 podala odvolání proti stavbě druhé plavební komory na Smíchově vedle Dětského ostrova. Děkujeme našim zastupitelům za to, že hájí veřejný zájem nás, obyvatel Prahy 5. Formulaci odvolání naleznete v odkazu. Věříme, že Ministerstvo zemědělství vezme v potaz námitky z tohoto precizně zpracovaného a na faktech založeného odvolání.

jak jistě víte, zchátralá budova SANOPZ Na Cihlářce má být zdemolována a místo ní má vzniknout nový developerský projekt. Investor svůj záměr představí veřejnosti 13. září 2019 v 16:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauz, kde sídlí IPR. Zde si můžete přečíst pozvánku a několik vět ohledně historie areálu - ...

Níže naleznete odpověď na podnět k místnímu šetření, kterou jsme dnes dostali do datové schránky. Výsledek šetření se shoduje s našimi poznatky - 16. 7. 2019 nebyla na parcele vykonávána činnost. Neboť dne 13. 7. 2019 dopoledne byly vrty buď zahrnuty, nebo zamaskovány.

Zde si můžete přečíst první znění tiskové zprávy podané ČTK (převzal Blesk a Archiweb). Děkujeme redaktorům ČTK za zpracování a vypíchnutí jednoho nejdůležitějšího tématu. Jak vidíte, výbor spolku je zahlcen poznatky a připomínkami občanů a témat je zde mnoho, která je nutno řešit. Všechna kromě plánu výstavby 10 domů v místní unikátní přírodě byla...

na parcele číslo 1592/3, KÚ Smíchov, probíhá od 1. 7. 2019, včetně státního svátku a víkendu, od brzkých ranních hodin, i přes odvolání účastníků řízení, velmi hlučná pracovní činnost s využitím těžké techniky, viz foto. Stavebník dotazujícím se občanům tvrdí, že provádí geologický průzkum, který je v odvolání požadován. Upozorňujeme, že tento...

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt