OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

Od sousedů z lokality Cihlářka jsme dostali informace z Institutu plánování a rozvoje ohledně plánované výstavby v místě SANOPZu Na Cihlářce. Není to pěkné čtení, jedná se o plánovanou výstavbu 39 bytů s celkovou podlažní plochou 6.176 m2, kliniky na ploše 690 m2, kavárny na ploše 65 m2 a lékárny na ploše 144 m2. Budovy by měly mít až 5...

Dnes a zítra rozesíláme otevřený dopis ke Studii Na pláni. Dopis má 144 stránek a jsou v něm uvedeny veškeré podklady, které nebyly v participativním projednání reflektovány a ani jinak vyřízeny. Žádáme revizi procesu, revokaci usnesení Rady MČ Prahy 5 ke schválení Studie Na pláni, maximální rozšíření ZP ve změně územního plánu Z3218 a zahájení...

V ulici Na pláni dochází k opravě kanalizace a vodovodu a oplocení, které tam vzniká, souvisí dle zjištění Odboru správy veřejného prostranství a zeleně pouze s touto stavbou - jedná se o ZÁZEMÍ pro tuto rekonstrukci.

Včera jsme obdrželi odpověď vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 5 Ing. arch. Jana Kábrta na naši občanskou interpelaci na jednání Zastupitelstva dne 29. 1. 2019, kde jsme navrhli z důvodu veřejného zájmu parcely mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu v maximální možné míře změnit na zelené plochy. Odpověď Odboru - viz příloha.

V období březen 2019 - září 2020 bude probíhat rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu v ulici Na pláni. Podrobné informace naleznete v příloze.

Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy odpověděl na naši žádost o informace a zaslal nám závazné stanovisko k projektu "Rezidence Na Loužku". Napadá nás, že svod dešťové vody do kanalizace je z hlediska Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu již zastaralou záležitostí a investor by měl při výstavbě postupovat jinak....

jelikož jsme zjistili velmí závažné skutečnosti znevěrohodňující Studii Na pláni, týkající se porušení Stanov Spolku Přátelé Malvazinek, z.s., které mají velmi negativní vliv na obyvatele území řešeného Studií Na pláni a také na radnici MČ Prahy 5, dovolujeme si zveřejnit náš podnět na urgentní prošetření těchto skutečností. V přílohách naleznete...

Studie Na pláni schválená Radou MČ Prahy 5 v prosinci 2017, která plánuje vystavět v lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu, v kvalitní zeleni, 10 domů a zlikvidovat i zeleň v předpolí Smíchovského hřbitova, dosud platí. Dosud nebyla revokována a pokud se pracuje na její revokaci a přepracování, nemáme o tom informace. Se Studií Na pláni náš...

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt