OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

Níže naleznete odpověď na podnět k místnímu šetření, kterou jsme dnes dostali do datové schránky. Výsledek šetření se shoduje s našimi poznatky - 16. 7. 2019 nebyla na parcele vykonávána činnost. Neboť dne 13. 7. 2019 dopoledne byly vrty buď zahrnuty, nebo zamaskovány.

Zde si můžete přečíst první znění tiskové zprávy podané ČTK (převzal Blesk a Archiweb). Děkujeme redaktorům ČTK za zpracování a vypíchnutí jednoho nejdůležitějšího tématu. Jak vidíte, výbor spolku je zahlcen poznatky a připomínkami občanů a témat je zde mnoho, která je nutno řešit. Všechna kromě plánu výstavby 10 domů v místní unikátní přírodě byla...

na parcele číslo 1592/3, KÚ Smíchov, probíhá od 1. 7. 2019, včetně státního svátku a víkendu, od brzkých ranních hodin, i přes odvolání účastníků řízení, velmi hlučná pracovní činnost s využitím těžké techniky, viz foto. Stavebník dotazujícím se občanům tvrdí, že provádí geologický průzkum, který je v odvolání požadován. Upozorňujeme, že tento...

Dnes na parcele vedle školky nad garážemi vrtá obří vrták a způsobuje obrovský hluk. Sousedé jsou vyděšeni, že stavebník pan Maršner zahájil stavbu třípodlažního rodinného domku přes to, že se účastnice stavebního a územního řízení odvolaly.

Naše sousedky, které jsou účastnicemi stavebního a územního řízení k novostavbě třípodlažního rodinného domku v ulici Na pláni, dnes zformulovaly definitivní text odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru - viz přílohu. S textem se spolek Za zelené Malvazinky naprosto ztotožňuje.

Naši sousedé, účastníci Územního a Stavebního řízení k povolení takzvaného rodinného domku v ulici Na pláni, se budou proti Rozhodnutí odvolávat, předkládáme Vám koncept. Mnoho korektur je již zapracováno, ale bereme i další, dejte nám vědět! Fotky dodáme a do 4 povinných dnů odešleme. Zelené Malvazinky děkují za spolupráci.

Včera jsme dostali informaci, že takzvaný rodinný domeček v ulici Na pláni (vedle školky, nad garážemi) má již stavební povolení. Rodinný domek bude třípodlažní...

zveme vás na akci, kterou pořádáme společně se sousedským spolkem Přátelé Malvazinek, a to Loučení se školním rokem 2018/19. Čeká nás odpoledne plné soutěží o ceny a také táborák, na nějž nám dodá dřevo Městská část Praha 5. Akce se bude konat v neděli 23. 6. 2019 od 15:00 v Parku Na pláni. Těšíme se na vás!

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt