OPRAVDU JSME CHTĚLI TOTO NA VINOHRADU???

Včera jsme obdrželi odpověď vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 5 Ing. arch. Jana Kábrta na naši občanskou interpelaci na jednání Zastupitelstva dne 29. 1. 2019, kde jsme navrhli z důvodu veřejného zájmu parcely mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu v maximální možné míře změnit na zelené plochy. Odpověď Odboru - viz příloha.

V období březen 2019 - září 2020 bude probíhat rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu v ulici Na pláni. Podrobné informace naleznete v příloze.

Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy odpověděl na naši žádost o informace a zaslal nám závazné stanovisko k projektu "Rezidence Na Loužku". Napadá nás, že svod dešťové vody do kanalizace je z hlediska Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu již zastaralou záležitostí a investor by měl při výstavbě postupovat jinak....

jelikož jsme zjistili velmí závažné skutečnosti znevěrohodňující Studii Na pláni, týkající se porušení Stanov Spolku Přátelé Malvazinek, z.s., které mají velmi negativní vliv na obyvatele území řešeného Studií Na pláni a také na radnici MČ Prahy 5, dovolujeme si zveřejnit náš podnět na urgentní prošetření těchto skutečností. V přílohách naleznete...

Studie Na pláni schválená Radou MČ Prahy 5 v prosinci 2017, která plánuje vystavět v lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu, v kvalitní zeleni, 10 domů a zlikvidovat i zeleň v předpolí Smíchovského hřbitova, dosud platí. Dosud nebyla revokována a pokud se pracuje na její revokaci a přepracování, nemáme o tom informace. Se Studií Na pláni náš...

Dne 22. 1. 2019 proběhlo jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Prahy 5, kde byl doporučen projekt investora Na Loužku, a.s., který obnáší bourání prvorepublikové vily v ulici Na Loužku 8 a vybudování developerského projektu obnášajícího výstavbu tří čtyřpodlažních budov s devatenácti podzemními garážovými stáními. Projekt naleznete v příloze.

Dnes obyvatelé Malvazinek přednesli na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 za náš spolek níže uvedený občanský příspěvek. Připomínkovali jsme Studii Na pláni a jednání Výboru pro územní rozvoj dne 22. 1. 2019, kde bez předem zveřejněného programu prošla demolice prvorepublikové vily Na Loužku č.p. 8 a developerský projekt situovaný v její unikátní...

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Ke školní zahradě

Zajímavou skutečností je, že zaniklá školní zahrada, která fungovala a dosud jsou pod nánosem zeminy zřejmé rozparcelované záhonky, je určena k zástavbě. Přitom zde široko daleko není jiný pozemek vhodný k výuce, nehledě na to, že tento k té výuce již úspěšně sloužil. Pojďme tím opět a znovu a pořád argumentovat...

https://zpravy.idnes.cz/pozemky-dilny-prakticka-vyuka-zakladni-skoly-rada-remeslnych-cechu-havlicek-babis-g2g-/domaci.aspx?c=A180220_172406_domaci_dtt