Aktualizovaná tabulka řešeného území

13.01.2019

Vážení přátelé,

aktualizovali jsme tabulku území řešeného Studií Na pláni. Vycházíme z rozměrů parcel dle Katastru nemovitostí. Z údajů, které máme k dispozici vyplývá, že nyní je v území cca 49 % zelených ploch, které jsou schopny retence dešťových vod (ale i tak je zde s tímto ohromný problém). V případě realizace Studie Na pláni by v území zůstalo pouze cca 32 % zelených ploch schopných zadržovat dešťovou vodu.

Probíhající změna územního plánu Z3218 dle webu www.zmenaplanu.cz probíhá poměrně tristně, celé území je nyní v zákresu uvedeno jako OB-D, tedy nejhorší ze všech možných variant, je to dokonce v rozporu s požadavkem MČ Prahy 5.

Tabulku s aktuálními čísly naleznete v odkazu níže.