ALBERT U ŠALAMOUNKY – DRUHÝ DOTAZNÍK IPRU

02.12.2020

Milí sousedé,

včera byl ze strany Institutu plánování a rozvoje Hl.m Prahy rozeslán paní BcA. Kristinou Kočovou další dotazník týkající se předpolí supermarketu Albert U Šalamounky, Malvazinky, Praha 5, a to aktérům dotazníku z jara, kteří uvedli svůj kontakt. Znovu opakujeme, že spolek Za zelené Malvazinky a nikdo z jeho členů nikdy nebyl a dosud není organizátorem ani iniciátorem této akce, avšak přejeme si, aby místo bylo skutečně vylepšeno k maximální spokojenosti jeho uživatelů, tedy nás, občanů Malvazinek a Farkáně.

Proto jednoznačně doporučujeme každému, komu na našem okolí záleží, dotazník vyplnit, a to i těm, kteří se neúčastnili jarní dotazníkové akce. Zde je sdělení Institutu plánování a rozvoje Hl.m. Prahy a odkaz na dotazník, jehož vyplnění zabere pouhých pár minut:

Vážení,

ozývám se Vám jménem IPR na adresu, kterou jste poskytli na jaře 2020 v elektronickém dotazníku.

Od 3. srpna do 8. září 2020 proběhla dočasná proměna plácku na křižovatce ulic Peroutkova, U Šalamounky a Na Cihlářce na Malvazinkách.

Dočasná proměna současně nepřehledné křižovatky před prodejnou Albert měla za úkol zejména prověřit novou možnost uspořádání prostoru a z ní vyplývající dopravní situaci v centru vilové čtvrti. Toto konkrétní místo bylo vybráno společně s Městskou částí Praha 5, jelikož pro ulici Peroutkova právě vzniká projekt stavební rekonstrukce zadaný Technickou správou komunikací (TSK a.s.).

Na místo byly dočasně umístěné pražské židle a stolky a květináče se zelení, které jsou majetkem hl. m. Prahy, jejichž dočasnou údržbu zajišťovala Městská část Praha 5 prostřednictvím servisní služby pro správu a údržbu zeleně. Na projektu se kromě IPR Praha (koordinátor) a městské části (partner) podílela také Galerie hl. m. Prahy (kurátor), a to umístěním dočasné umělecké instalace architekta Jana Paclta s názvem Symbiont. Více se o projektu, jeho jednotlivých částech a často kladených dotazech dočtete na stránkách: www.iprpraha.cz/zidleaplacky.

Původně byla realizace projektu zamýšlena na jarní měsíce, avšak vzhledem k jarním událostem jsme byli nuceni akci posunout na srpen, kdy bohužel v počátku panovala velká vedra. Vzniklé komplikace a navazující zpoždění zkomplikovaly začátek projektu, a poznamenaly tak vnímání části veřejnosti a médií natolik, že byl z rozhodnutí hl. města předčasně ukončen. Dočasný test prostoru byl pro nás o to více přínosný a velmi poučný. Abychom byli schopni podloženě zakončit a vyhodnotit fungování místa i projektu, potřebujeme znát Váš názor. Vyplňte prosím krátký dotazník, který zasíláme v odkazu níže.

Dotazník prosím vyplňte do 11. 12. 2020 (termín prodloužen o týden oproti původnímu 4. 12. 2020).

Odkaz na dotazník zde: https://docs.google.com/forms/d/1ILSfUCFu0Vom3_KZ7juumKpoux4Ta_-L8na1QcKjGOk/viewform?edit_requested=true 

Srdečně

IPR Praha

BcA. Kristýna Kočová

koordinátorka Pražské židle & plácky

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Sekce detailu města

Kancelář veřejného prostoru

Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, CZ

[budova B-204]

kocova@ipr.praha.eu

Paní Kočové je možno také psát e-maily, zde je jeden, který nám byl přeposlán, a se kterým je náš spolek v souznění:

Dobrý den, vážená paní Kočová,

píši Vám ve věci již proběhlého experimentálního provozu na plácku na křížení ulic Peroutkova, U Smíchovského hřbitova, Na Václavce, U Mrázovky, Na Cihlářce a U Šalamounky.

Předem bych chtěl říci, že v projektu vidím velký potenciál nejen pro Malvazinky, ale i pro jiné pražské lokality. Na Malvazinkách konkrétně jsem se těšil, že nám to řekne něco více o možném dopravním řešení křižovatky, to se však bohužel nestalo.

Projektu realizovanému na Malvazinkách vytýkám především jeho organizaci a komunikaci mezi dotčenými orgány obecní i krajské samosprávy, především pak ale směrem k občanům. Místní spolky sepsaly stanovisko plné dobrých a konstruktivních návrhů a podnětů, nebylo z toho však realizováno nic. Domnívám se, že kdyby bylo zvoleno dopravní řešení ve formě poloostrůvku vedoucího od hospody Na Vinici až na konec současného ostrůvku, mohlo se to setkat s mnohem pozitivnějším ohlasem, problémem totiž není jen zachování parkovacích míst, ale i jejich blízkost k prodejně a dostupnost s nákupním či invalidním vozíkem, tyto potíže by zaslepením části ulice U Smíchovského hřbitova nevznikly. Oceňuji snahu vyhovět nám v otázce stínu, nepovažuji však uměleckou instalaci Symbiont za vhodné řešení, očekával bych, že před rozhodnutím o umístění tohoto díla proběhne nějaká veřejná diskuze, to se však nestalo. Očekával jsem i diskuzi k celkové dočasné úpravě místa, ani to se však nestalo.

Ze stanoviska místních spolků jasně vyplynulo, že stolky a židle nepovažujeme za prioritu, ba právě naopak, a že bychom místo toho ocenili více zeleně na místě, insalováno bylo však jen pár květináčů s keříky, které byly do týdne suché. Kdyby došlo k lepší komunikaci mezi dotčenými úřady, mohlo být zalévání automatizováno a napojeno na hydrant nacházející se na současném ostrůvku.

Při plánované rekonstrukci ulice Peroutkova a předpolí supermarketu Albert bychom zde ocenili radikální přibytí zeleně, úpravu dopravního řešení, pítka, vodní prvky, úpravu již existující zeleně, zestetičnění kontejnerového stání na křížení ulic Na Václavce a U Smíchovského hřitova atd. Bližší informace naleznete ve stanovisku 5 místních spolků a v aktuálním stanovisku, které zpracováváme, pokud budete mít zájem do něj nahlédnout, může být do druhého dne hotové.

I přes neúspěšnost projektu bych Vám chtěl za něj poděkovat, věřím, že jiná místa to zkrášlit dokázalo.

S přáním pěkného dne a pevného zdraví

Tietjen