Albert U Šalamounky - práce na stanovisku spolku a občanů

21.10.2020

Milí sousedé,

spolek právě pracuje na dalším Stanovisku Spolku k předpolí supermarketu Albert U Šalamounky. Jelikož jsme přesvědčeni, že místo je nutné rekonstruovat a zdůstojnit, rádi bychom zahájili debatu k experimentům vztahujícím se k dalším dvěma možným dopravním řešením. Zatím máme sepsán základ, který vkládáme do přílohy. Prosíme o nápady, které by se daly využít v experimentálním provozu ke křižovatce typu kruhový objezd a k poloostrovu Vinice. Jedná se o to, že pokud se nám podaří prosadit, než se definitivně kopne do země a začne s nevratnými definitivními úpravami křižovatky (náměstí), že je dobré nápad experimentálně ověřit, tak, aby to pro nás, jako místní, bylo co nejpřívětivější. Minulý experiment IPRu se nepovedl z důvodu špatné komunikace IPRu, MČ Prahy 5 a dalších institucí. Na naše Stanovisko Spolků ze 7. 5. 2020 nebyl brán zřetel. Snad bude brán zřetel na naše následné Stanovisko.

Zajímavý je nález hydrantu na ostrůvku pod hodinami. Vítáme nápady k jeho možnému využití. Dále je zajímavým nápadem na odclonění dopravy dosadit tradiční vinnou révu. Máte někdo něco dalšího? Pište, volejte, faxujte :)

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s.