Albert U Šalamounky - shrnutí získaných informací

05.09.2020

Milí sousedé,

spolek Za zelené Malvazinky, z.s. není iniciátorem ani organizátorem experimentálního provozu IPRu na předpolí supermarketu Albert - Malvaziny, avšak jeho členové, členové dalších spolků i aktivní sousedé se živě zajímali o informace a možné vylepšení tohoto ohavného místa.

Proto bylo z naší strany v květnu sepsáno Stanovisko spolků a odesláno na radnici MČ Praha 5 i na organizátora a iniciátora této aktivity - Institut plánování a rozvoje Hl.m. Prahy (IPR).

Stanovisko je zde:

https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000281-0f8cf0f8d1/ALBERT_Malvazinky_dopis_starostce_oficialni.pdf 

Dále jsme aktivně komunikovali a zjišťovali informace a nakonec se nám podařilo docílit příslibu veřejného jednání k tomuto místu ze strany radnice MČ Praha 5.

Poslední informace jsou tedy následující:

Dle oficiálního FB radnice Prahy 5 ještě v průběhu září bude z její strany svolána veřejná debata k místu, a to přímo na místě. Toto je potvrzeno i v zářijovém čísle našeho radničního periodika Pětka pro Vás. Schůzka bude svolána prostřednictvím webu MČ Praha 5, čili je nutné, aby si to občané hlídali.

Dle sdělení IPRu v tisku a v naší komunikaci na FB bude instalace odvezena dříve, než na konci září. Přesný termín nám ale nesdělili. Je to na základě sběru zpětné vazby (zde negativní, velmi negativní), který si IPR údajně dělá na základě FB komunikace na FB stránkách Prahy 5 a na svých vlastních FB stránkách.

Skandálním zjištěním je, dle sdělení pana Peterky, člena Komise Dopravní v roce 2017, že tehdy bylo odsouhlaseno jiné dopravní řešení, než se nyní experimentovalo. Bylo schváleno náměstí tažené od hospody Na Vinici, nikoliv od prodejny Albert. Bylo to schváleno v jednom projektu ke kompletní rekonstrukci ulice Peroutkova, která je nyní odložena, neboť DP do projektu chce dodat obnovu trolejbusové tratě na lince 137. Toto zjištění jsme komunikovali s panem JUDr. Homolou, tehdejším radním pro dopravu a ptali jsme se, zda proces schvalování, kdy se vrátí Praze 5 něco zpět v absolutně jiné podobě, než radnice původně pustila, se mu zamlouvá. Takže nezamlouvá a věří, že předseda DV ing. Panenka bude tento proces namítat. Od pana Panenky ale nemáme oficiálně nic, ani na tuto skandální informaci zatím nijak nezareagoval. Byl tedy vyzván k podání urgentní námitky k tomuto procesu, a také aby ji zveřejnil.

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. se nyní kauzou Albert bude zabývat pouze okrajově, neboť jako svou prioritu nyní vnímá akutní hrozbu dalšího schvalování již na MČ Praha 5 několikrát za poslední 4 roky, proti vůli veřejnosti, schváleného kompletního zabetonování předpolí Smíchovského hřbitova, včetně veškeré zeleně a ulice K Vodojemu.