AUTOBUS 153 - veřejná vyhláška

29.10.2019

V příloze naleznete veřejnou vyhlášku vydanou dne 8. 10. 2019 k autobusu 153 plánovanému v naší lokalitě od 1. 12. 2019. Veřejná vyhláška obsahuje i zákresy umístění zastávek. Do 30 dnů od zveřejnění veřejné vyhlášky může každý dotčený občan podávat připomínky, vlastníci nemovitostí i námitky. Veřejnou vyhlášku na úřední desce MČ Praha 5 zatím (už?) nevidíme, tedy radši budeme dnem zveřejněním počítat den jejího vydání, t.j. termín k podání připomínek / námitek jsme spočítali na 6. 11. 2019.