Break Point - smlouva o dílo a autorská práva ke Studii Na pláni

23.10.2019

V příloze naleznete smlouvu o dílo MČ Prahy 5 a společnosti Break Point, s.r.o., která figuruje ve veřejném registru smluv. Jsme přesvědčeni, že z této smlouvy nevyplývají pro MČ Prahu 5 žádné závazky zakotvující povinnost další spolupráce se společností Break Point, s.r.o.. Autor Studie smluvené dílo provedl, dostal za něj zaplaceno a další postup v území je plně v kompetenci MČ Praha 5 a Magistrátu. Autorská práva nepochybně má, ta mu nikdo neupírá. Ale Studie prostě nemusí být realizována. Dále jsme přesvědčeni, že jelikož se nejedná o územní Studii, MČ Praha 5 se o ni opravdu nemusí vůbec opírat. Pokud k realizaci území je nutná územní studie, bude ji, bohužel pro nás, občany, muset MČ Praha 5 nechat zpracovat, čímž se celá nepříjemná kauza Na pláni ještě protáhne.... A pořád si říkáme - kde se stala chyba?