Definitivní text odvolání k RD Malvazinky - Maršner, ulice Na pláni

26.06.2019

Naše sousedky, které jsou účastnicemi stavebního a územního řízení k novostavbě třípodlažního rodinného domku v ulici Na pláni, dnes zformulovaly definitivní text odvolání proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru - viz přílohu. S textem se spolek Za zelené Malvazinky naprosto ztotožňuje.