Dopis paní místostarostce Mgr. Naděždě Priečinské (majetek a investice)

26.11.2019

Včera jsme zaslali dopis paní místostarostce Mgr. Naděždě Priečinské, která má v gesci majetek a investice MČ Prahy 5. Poděkovali jsme jí za aktivní přístup k výkupu garáží Na pláni a poukázali na několik dalších skutečností, které se ke garážím vztahují, ale nejsou již v jejích kompetencích. Proto jsme do adresátů zařadili i všechny radní MČ Prahy 5 včetně paní starostky a podpořili tím stanovisko spolku Přátelé Malvazinek, z.s., který žádá o určení kompetentního a nezávislého koordinátora pro naši lokalitu.