Dopis sousedům:

14.03.2018

Již zítra začneme distribuovat všem sousedům, kteří podepsali petici proti jakékoliv výstavbě na Malvazinkách, tento dopis. Připojte se k nám!

Vážení a milí sousedé,

definitivní Studie Na pláni, která obsahuje kromě jiného také 10 domů v souvislém pásmu zeleně (obestavěných betonovou zdí) a také betonování parku před hřbitovem, a to včetně vyústění historické hřbitovní cesty "K vodojemu", byla odsouhlasena na Výboru územního rozvoje MČ Prahy 5 dne 28. 11. 2017 a následně i Radou MČ Prahy 5 20. 12. 2017.

Schůze spolku Přátelé Malvazinek, z.s., která proběhla dne 13. 2. 2018, nás ujistila v našich obavách, že velká část spolku je spokojena s výsledkem a nemíní s hrozbou výstavby před našimi domy nic dělat, tedy jsme se rozhodli založit spolek Za zelené Malvazinky, z.s, který byl 1. 3. 2018 zapsaný ve Spolkovém rejstříku.

Spolek bude naplňovat usnesení původního zdejšího spolku Přátelé Malvazinek, z.s. ze dne 18. 4. 2017:

"1) Zapsaný spolek PM nesouhlasí s vybraným návrhem studia Break-Point z důvodu nedodržení požadavků místních občanů definovaných ve výstupech z participačních setkání na zachování maximálního množství zelené plochy mezi ulicemi Na Pláni a ulicí K Vodojemu.

2) Zapsaný spolek PM požaduje prosazování původního záměru, pro který byl spolek založen, a který je definovaný v čl. 4a stanov spolku "Ochrana přírody a krajiny".

Hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se".

Proto, abychom se pokusili zamezit jakékoliv výstavbě na Malvazinkách, zakládáme náš nový spolek Za zelené Malvazinky, z.s. V případě, že se nám nepodaří plánovanou výstavbu zvrátit, pokusíme se (samozřejmě s Vaší pomocí, milí sousedé), vstupovat do územních a stavebních řízení.

Pokud máte zájem se k nám přidat (čím víc sousedů hrozících potenciálních staveb v novém spolku bude, tím lépe), prosíme, vyplňte přihlášku (k nalezení na webu v záložce "dokumenty spolku")  a odešlete na sídlo spolku (K vodojemu 35, Praha 5), nebo vhoďte do schránky paní Evě Beránkové (Na pláni 53, Praha 5), která nám Vaši přihlášku doručí. Případně můžete využít možnost přihlásit se elektronicky a vyplněnou ji zaslat na naši e-mailovou adresu malvazinky@zelenemalvazinky.cz . Po doručení přihlášky Vás budeme obratem kontaktovat.

Všechny informace o nás naleznete na našem webu a facebooku, viz kontakty níže.

První akcí, na kterou Vás chceme pozvat, je úklidová brigáda v rámci celorepublikové aktivity "Ukliďme Česko". Sejdeme se v sobotu 7. 4. 2018 v 10 hodin u vstupu na hřbitov u květinářství a uklízet budeme místo kolem hřbitova a sídliště. Bude možné i směnit / prodat / darovat staré věci z domácností v rámci výměnného bazaru.

Milí sousedé, těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky

Petr Smažík, Petr Vidmar - tel.: 602323527, Běla Vidmarová - tel.: 731538441

Web: www.zelenemalvazinky.cz 

E-mail: malvazinky@zelenemalvazinky.cz 

FB: https://www.facebook.com/Za-zelen%C3%A9-Malvazinky-120901888545404/