DŮLEŽITÉ - SANOPZ NA CIHLÁŘCE - OBČANSKÝ PROTEST - STŘEDA 17:00

11.02.2020

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

připomínáme vám občanský protest, který svolávají naši sousedé od Sanopzu Na Cihlářce, který proběhne zítra - ve středu 12. 2. V 17:30 v rámci setkání se starostkou na radnici Štefánikova, v zasedacím sále Zastupitelstva MČ Praha 5. Sraz s transparenty je v 17:00 před kostelem svatého Václava před radnicí. Pokud se chcete účastnit setkání se starostkou na témata participativní rozpočet, chodníky, zeleň, komunikace s TSK, zaregistrujte se na e-mailu karolina.vernerova@praha5.cz.

Jelikož v případě realizace megalomanského projektu investora KKCG dojde ke ztrátě poslední možnosti veřejného vybavení v lokalitě Malvazinek i pro nás (zatím je v územním plánu areál Sanopzu pro veřejné vybavení určen a probíhají bouřlivá jednání), navíc i nám každá potenciální stavba v okolí zhorší již nyní otřesnou a neúnosnou dopravní situaci, ztotožňujeme se jako spolek Za zelené Malvazinky s názory přímých sousedů a podporujeme je. Další věcí je, že způsob provedení promlčeného trestného činu bývalého starosty Milana Jančíka u Sanopzu koresponduje se způsobem provedení u lokality Na pláni - prodej pozemku cca v roce 2004 i s budovou hluboko pod cenou (Na pláni 49 milionů Kč, Sanopz 47 milionů Kč, a to tak, aby o prodeji nemusel rozhodovat Magistrát a vše zůstalo ututláno pouze na Praze 5).

Občané poprosili naši radnici MČ Praha 5 o pomoc, avšak nedostalo se jim jí, naopak v lednu MČ Praha 5 přijala 2 usnesení, která nahrávají investorovi.

Prosíme, abyste si vyrobili transparent, může být jen vzkaz lihovou fixou na kartonu či na čtvrtce, např. "Zachraňte Malvazinky", "Malvazinky prosí o pomoc", "Sanopz prosí o pomoc". Vaší kreativitě se meze nekladou. Můete přijít i bez transparentu.

Zástupkyni veřejnosti dle stavebního zákona k zachování plošné funkce VV v celém areálu Sanopzu, paní Ing. arch Marie Kašparové, velmi děkujeme za její aktivitu.

Prosíme, abyste ve středu v 17:00 přišli v co nejhojnějším počtu naše sousedy od Sanopzuv jejich boji podpořit, je to důležité i pro lokalitu Na Pláni, která by byla jakoukoliv další přemrštěnou výstavbou v oblasti Malvazinek, Radlic, Farkáně, atd., ohrožena, zejména z hlediska dopravní situace.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová, Kateřina Zonková, Petr Vidmar