DŮLEŽITÉ - ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI - ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU NA PLÁNI

08.09.2019

Ve čtvrtek, 12. 9. 2019, v 10:00 h v CAMPu (Centrum architektury a městského plánování, budova Emauzy) proběhne veřejné projednání změny územního plánu Z3218 týkající se lokality Na pláni. Jelikož zde nikdo nechce výstavbu a všichni chceme zakotvit toto území v územním plánu jako ZP (zelená plocha), je nutné k tomu podat relevantní námitku. Námitku může podat takzvaný ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI, což je osoba fyzická či právnická, která je zmocněna 200 dalšími občany obce k jednání a prosazení tzv. VĚCNĚ SHODNÉ PŘIPOMÍNKY. Naše věcně shodná připomínka zní takto:

požadujeme uvedení celého území (kromě 3 soukromých domů) mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu v Územním plánu Hlavního města Prahy a Metropolitním plánu jako ZP - zelenou plochu, či plochy VV - veřejné vybavení. V případě zrušení stavebního povolení k RD Maršner - Na pláni (bílý obdélník na severní straně vpravo vedle plochy VV) požadujeme i tuto parcelu zahrnout jako ZP, a parcelu vedle této, označenou jako VV, také změnit na ZP

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. bude tuto věcně shodnou připomínku naplňovat po právní rovině, nejprve ve veřejném projednání změny Z3218. Námitka bude podána do 19. 9. 2019, ale již 12. 9. 2019 potřebujeme mít 200 podpisů od obyvatelstva Prahy. Pokud nebudeme zmocněni, můžeme podat pouze připomínku, kterou ale pořizovatel územního plánu nemá povinnost vypořádat. Námitku od zmocněné fyzické či právnické osoby je povinen vypořádat.

Arch pro sběr podpisů naleznete v příloze, prosíme o podpisy a jejich sběr například mezi vašimi sousedy. 

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.