Informace k projektu SANOPZ Na Cihlářce z IPRu

18.04.2019

Od sousedů z lokality Cihlářka jsme dostali informace z Institutu plánování a rozvoje ohledně plánované výstavby v místě SANOPZu Na Cihlářce. Není to pěkné čtení, jedná se o plánovanou výstavbu 39 bytů s celkovou podlažní plochou 6.176 m2, kliniky na ploše 690 m2, kavárny na ploše 65 m2 a lékárny na ploše 144 m2. Budovy by měly mít až 5 nadzemních podlaží. garáž by měla mít kapacitu 104 parkovacích stání. Více se dočtete v příloze.

K tomuto tématu jsme podávali připomínku v řádném řízení k Metropolitnímu plánu, je naskenována také v příloze a dosud není vypořádána.

Dle informací od sousedů by měla být změna územního plánu Z3104 (která se k SANOPZu vztahuje) a projekt projednány na jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Prahy 5 dne 23. 4. 2019, ale v programu tohoto jednání dosud není tento bod uveden.