Informace pro paní starostku

17.12.2019

Aby paní starostka neměla informace, nebo spíše dezinformace pouze z jedné strany, která o nás lže, včera jsme jí via e-mail doplnïli informace (které jsme jí chtěli od října sdělit na osobní schůzce, na jejíž nabídku nereagovala), nebo celkově naší radnici na výboru VŽP (ale bod k programu ke Studii Na pláni byl před veřejností utajen):

Vážený pane inženýre Vejmelko, prosím o odpověď - zajímá nás průběh bodu "Různé" na VŽP, kde jste předložil informaci o našem protestu vůči vyjádření paní starostky a vůči usnesením 9. a 10. VŽP. Děkuji.
Pro paní starostku - ráda bych připomněla, že spolek Za zelené Malvazinky, z.s. se zastává prokazatelných protestů stovek místních obyvatel, což je doloženo jednak peticí proti vítěznému návrhu atelieru Break Point z jara 2017se 200 podpisy, která byla doručena na 2. jednání uzavřené pracovní skupiny k zadání Studie Na pláni dne 10. 3 . 2017 (což je zveřejněno i v zápise z tohoto jednání). Petici v anonymizované podobě i zápis z jednání vkládám do přílohy. Petenti jsou občané žijící přímo v přilehlých ulicích řešeného území - toto je zřejmé z anonymizované formy petice. Dále do přílohy vkládám 26 dopisů místních občanů, které byly též doručeny do uzavřené pracovní skupiny na jaře 2017. Bohužel i přes tyto protesty MČ Praha 5 v uzavřené skupině pod vedením paní Ing. arch. Hamanové nadále vyjednávala se dvěma jí vybranými občany a vzešla z toho definitivní Studie Na pláni, se kterou ale místní občané prokazatelně nesouhlasí. Dále v polovině září bylo vybráno 270 podpisů Pražanů k podání námitky k prohlášení všech dotčených parcel na ZP v ÚP. Z těchto 270 podpisů je 170 podpisů od občanů žijících přímo v lokalitě.
Prosíme tedy o pochopení a porozumění. Náš spolek má téměř 50 řádných členů. Prioritou je zachování veškeré zeleně v lokalitě a její rozšíření. Nejedná se o 2 - 3 sobecké lidi, kterým vadí možná ztráta výhledu do zeleně. Nejedná se o žádné radikální křídlo původního spolku Přátelé Malvazinek, jak jsme neprávem některými zastupiteli označováni. Spolek nesouhlasí s tím, že výsledná Studie Na pláni je výsledkem participace s občany. Naopak se od Studie Na pláni distancuje a odmítá jakýkoliv podíl místních obyvatel na tomto výsledku.
Přeji pěkné Vánoceza spolek Za zelené Malvazinky, z.s.Běla Vidmarová