Informace o dění na Malvazinkách

01.08.2019

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

posíláme Ván několik poměrně pozitivních zpráv.

1) Zprávou č. 1 je informace z radnice od paní místostarostky Mgr. Renáty Zajíčkové (kompetence - školství, občansko-správní agenda) ohledně změny ve Studii Na pláni - MČ Praha 5 nepočítá se zřízením školní zahrady pro MŠ Na pláni v místě, které dlouhodobě kritizujeme, tedy na parcele č. 1593/2, ale že probíhají jednání o získání vhodnějšího pozemku pro tento účel. Poprosili jsme ji tedy písemně, zda by mohla prosadit pro tento účel parcelu 1594/1, kterou jako spolek dlouhodobě prosazujeme, neboť k budově školky historicky patří, jako školní zahrada dlouhodobě fungovala a je nutno zachránit zeleň v lokalitě (žijí zde chráněné druhy živočichů, nefunguje retence dešťových vod a malý vodní cyklus a je zde v létě neúměrné horko a sucho, čemuž by mohlo zvýšení rozlohy zeleně úspěšně čelit).

2) Paní místostarostka také uvedla, že Odbor školství oproti Studii Na pláni neuvažuje o zřízení parkoviště k MŠ Na pláni. Písemně jsme podali dotaz, co MČ Praha 5 plánuje na parcele 1592/2, když ne parkoviště, a opět jsme poukázali na fakt, že místní obyvatelé dlouhodobě argumentují tuto parcelu jako jednu ze dvou s nejkrásnějším výhledem z ulice Na pláni, tedy že by parkoviště na zeleném vsakujícím povrchu určitě nevadilo.

Paní místostarostka na naše dotazy obratem zareagovala a poprosila o čas ke zformulování relevantních odpovědí. Věříme, že nám určitě odpoví a doufáme, že její odpovědi budou pro přírodu a krajinu Malvazinek pozitivní.

3) Pan starosta RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. informoval, že řešení lokality se může proti Studii Na pláni změnit a že MČ Praha 5 plánuje 2 veřejná setkání s místními obyvateli. Jakmile dojde ke zveřejnění termínů těchto setkání, budeme Vás informovat.

4) Zástupce našeho Spolku se setkal s panem senátorem pro Prahu 5, Mgr. Václavem Láskou ohledně problematiky naší složité kauzy. Pan senátor uvedl, že má kauzu Malvazinky dlouhodobě ve sledování, nám doporučil, ať kauzu nepřestaneme sledovat a ať využijeme výše uvedených dobrých zpráv z radnice ke konstruktivní spolupráci s MČ Prahou 5. Kdyby byla nutná jeho osobní intervence, nemáme se obávat jej kdykoliv požádat.

5) Plánujeme opět akci "Lampionový průvod", která proběhne na Dušičky, v sobotu 2. 11. 2019 v 17 h u Smíchovského hřbitova. Následovat bude opět koncert kapely Krch - Off - Band v restauraci U prince Miroslava.

6) Akci "Zažít Město Jinak" 21. 9. 2019 tento rok opět pořádat nebudeme, neboť ji plánuje spolek Přátelé Malvazinek, z.s., a když jsme nabídli spoluúčast, byli jsme předsedkyní spolku Přátelé Malvazinek, z.s. Ing. Jolanou Dočekalovou odmítnuti. Je pravděpodobné, že uděláme ještě jednu akci na konci srpna jako náhradu za Zažít Město Jinak.

7) Byla též ze strany spolku Přátelé Malvazinek, z.s. ústy předsedkyně Ing. Jolany Dočekalové odmítnuta naše úpěnlivá prosba o podporu či pomoc při podání odvolání vůči stavebnímu povolení k RD Maršner - Na pláni. Nyní je stavba pozastavena a čekáme na výsledek odvolání účastníků řízení od Stavebního úřadu.

8) Prosíme, kdo máte jakékoliv podněty k dopravní situaci v naší lokalitě (míněno území mezi ulicemi Radlická a Na Václavce / Peroutkova), zasílejte nám je na adresu malvazinky@zelenemalvazinky.cz. Budeme dokončovat formulaci podnětu na Komisi dopravní MČ Praha 5, rádi bychom tento podnět v září 2019 podali a začali dopravní situaci v naší lokalitě řešit.

Děkujeme Vám za pozornost a přejeme Vám krásný zbytek prázdnin

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.