Inženýrskogeologický průzkum Na pláni - RD Maršner

03.07.2019

Dnes na parcele vedle školky nad garážemi vrtá obří vrták a způsobuje obrovský hluk. Sousedé jsou vyděšeni, že stavebník pan Maršner zahájil stavbu třípodlažního rodinného domku přes to, že se účastnice stavebního a územního řízení odvolaly.

Zavolali jsme tedy na Stavební úřad MČ Praha 5 a zjistili následující informace:
- Odvolání účastnic přišlo, zatím se nestihlo vybalit z obálky a zaevidovat. Poté, co se toto stane, bude odesláno k vyřízení na Magistrát.
- Pan Maršner, stavebník, prý našel odvolání sousedek někde vyvěšené na sloupu, ofotil jej a zaslal na Stavební úřad MČ Praha 5. Jelikož v odvolání účastnice řízení našel požadavek na nezávislý inženýrskogeologický průzkum, zahájil jej (bez vyzvání Stavebního úřadu, neboť ten ještě odvolání ani nevyndal z obálky).

Některé věci se nám snad jenom zdají, to nemůže přece být realita.