Kauza SANOPZ Na Cihlářce - interpelace Ing. Milana Kryla (Piráti) na jednání ZMČ dne 25. 2. 2020

06.03.2020

Děkujeme opozičním Pirátům, jmenovitě panu Ing. Krylovi, za interpelaci, kterou přednesl na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 25. 2. 2020 ve věci nesrozumitelného a zmatečného postupu MČ Praha 5 při projednání změny územního plánu Z3104 - SANOPZ Na Cihlářce. Změna územního plánu je legislativní proces, který podléhá jasným pravidlům, přičemž naši odborníci z MČ Praha 5 dosud nebyli schopni vysvětlit, jakým způsobem hodlají "protlačit" jejich nový nápad, kterým je dodatečná, po termínu přijatá RMČ, podpora námitky podané v tomto procesu společností KKCG v podobě zvýšení míry využití na OB-G (možnost stavět ve vilové čtvrti Malvazinky na původní ploše veřejného vybavení až osmipatrové bytové domy).

Na náš dotaz podaný na VÚR MČ Praha 5 Ing. arch. Jan Kábrt  (vedoucí Odboru územního rozvoje MČ Praha 5) odpověděl, že bude nutné usnesení ZMČ a další veřejné jednání v procesu zmíněné změny územního plánu, zástupkyni veřejnosti Ing. arch. Kašparové pak sdělil, že usnesení ZMČ se provádět nebude, přičemž nové veřejné projednání bude. My netušíme, jak toho chtějí docílit, když podklady k námitkám na MHMP po termínu dle Stavebního zákona nelze uplatnit (informace přímo od pořizovatele územního plánu k naší námitce Na pláni, kde jsme chtěli doplnit nový poznatek - nepřesné trasování vysokotlakého potrubí v Digitální technické mapě Prahy). Investor KKCG pořizovateli územního plánu usnesení RMČ ke zvýšení míry využití pozemku na OB-G zřejmě dodal a my netušíme, co se bude dít dál.

Na interpelaci má pan radní Mgr. Doležal povinnost do měsíce odpovědět a odpověď zveřejnit na webu MČ Praha 5.