Kdo hlasoval pro přijetí Studie Na pláni?

03.03.2018

Aby nám nezapadly tyto informace, a abychom si na ně vzpomněli, až půjdeme zase k volbám, neboť ty se kvapem blíží...

Studie Na pláni, která obsahuje kromě jiného také 10 domů v souvislém pásmu zeleně (obestavěných betonovou zdí) a také betonování parku před hřbitovem, a to včetně vyústění historické hřbitovní cesty "K vodojemu", byla odsouhlasena na těchto našich oficiálních místech:


1) Výbor územního rozvoje 28. 11. 2017 poměrem 9/0/0 https://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokument/zapisy-vur-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/3694-20-zasedani-zastupitelstva-2017-11-28/31395.

Složení Výboru územního rozvoje MČ Prahy 5: 

Předsedkyně Výboru územního rozvoje: Ing. arch. Zuzana Hamanová

1. místopředseda Výboru územního rozvoje: Martin Slabý

2. místopředseda Výboru územního rozvoje: Mgr. Zdeněk Doležal

Členové:

RNDr. Radomír Palovský, CSc., MUDr. Radek Klíma, Ing. Pavel Richter, Vojtěch Zapletal, Mgr. Jan Smetana, Mgr. Lukáš Budín, JUDr. Tomáš Homola, Mgr. František Gemprle, Ph.D., Ing. Milan Černý, Ing. arch. Pavel Šmelhaus


2) Rada MČ Prahy 5 20. 12. 2017 poměrem 9/0/0 - https://www.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/9059 

Složení Rady MČ Prahy 5:

Ing. Pavel Richter, Martin Slabý, Bc. Lukáš Herold, Mgr. Vít Šolle, JUDr. Tomáš Homola, RNDr. Radomír Palovský, CSc., JUDr. Petr Lachnit, Jan Trojánek, Bc. Martin Damašek


Všem jmenovaným "děkujeme". Obyvatelé Malvazinek.