Lokalita Na pláni - nepřesné trasování vysokotlakého potrubí v Digitální technické mapě Prahy

17.01.2020

Dnes jsme e-mailem odeslali náš podnět k nově zjištěným závažným skutečnostem v území dotčeném změnou územního plánu Z3218 - lokalita Na pláni, Praha 5. Jedná se o nepřesné zakreslení trasy vysokotlakého potrubí spojujícího naše dva vodojemy - v ulici K vodojemu a v ulici Přímá. Na podatelnu MHMP a MČ Praha 5 se snad s podnětem dostaneme během příštího týdne.