Materiál k zítřejšímu jednání DV - humanizace Mrázovky / Blaženky

19.09.2021

Pro zítřejší jednání Dopravního výboru MČ Praha 5 jsme si dovolili vyhotovit podkladový materiál (viz přílohu), který jsme s tímto průvodním textem zaslali na radnici:


Vážený předsedo Dopravního výboru MČ Praha 5 pane inženýre Panenko,

vážení členové,

v příloze vám zasíláme materiál k zítřejšímu jednání, bod 5 - "Humanizace lokality U Mrázovky - U Blaženky". Jedná se o průzkum názorů místní veřejnosti. Jelikož Dopravní výbor MČ Praha 5 nejspíš nemá relevantní podklady k zítřejšímu rozhodnutí ve výše uvedené věci, dovolili jsme si se sousedy tyto podklady vytvořit. Věříme, že materiálu budete věnovat náležitou pozornost, a že vám vaše zítřejší nelehké rozhodování usnadní.

S pozdravem Běla Vidmarová, Henryk Josef Tietjen, Ing. arch. Marie Kašparová

P.S.: Z důvodu nevysvětlené blokace na doméně Praha5.cz byl e-mail odeslán rovněž prostřednictvím datové schránky spolku Za zelené Malvazinky, z.s.