Námitka k probíhající změně územního plánu Z3218, lokalita Na pláni + informace z radnice

21.09.2019

Milí sousedé,

jelikož náš spolek Za zelené Malvazinky, z.s. obdržel 270 podpisů ke zmocnění k zastupování veřejnosti v prosazování uvedení celého území mezi ulicemi K vodojemu a Na pláni v územním plánu jako zelenou plochu (ZP), stal se v tomto tzv. "zástupcem veřejnosti" a mohl ve fázi změny územního plánu, která se nazývá "společné jednání", podat námitku. Námitka má vyšší právní váhu, než pouze připomínka, kterou bychom mohli podat v případě, že bychom zmocněni veřejností nebyli. Původní počet podpisů je 284, avšak při kontrole jsme zjistili některá pochybení, např. je nutné trvalé bydliště v Praze, tedy 14 podpisů jsme museli škrtnout. Další korekturu provede kontrolní orgán pořizovatele územního plánu.

Děkujeme všem 270 občanům za důvěru a sousedům za aktivitu při sběru podpisů. Podpisy klidně sbírejte dál, je možné, že jednání se ještě potáhne a čím více podporovatelů budeme mít, tím lépe. V této fázi je z naší strany podáno oficiálně 270 podpisů, povinných je 200.

Námitku jsme podali v termínu, který byl 19. 9. 2019. Na podatelnu Magistrátu jsme ji zanesli již 18. 9. 2019. Kopii naší námitky naleznete v příloze. 15 vyjmenovaných příloh máme v elektronické podobě také, avšak z kapacitních důvodů e-mailu a webu je není možno umístit, tedy pokud někdo z vás má zájem o některou přílohu dle seznamu, pošleme ji na vyžádání. Neposíláme seznam podpisů ke zmocnění, ten je k nahlédnutí v sídle spolku, jakož i petice, kterou je operováno v textu námitky. Tu můžeme poslat pouze v anonymizované podobě, tedy bez uvedených jmen petentů.

Jistě jste všichni zaznamenali, že na radnici MČ Praha 5 opět proběhnul jeden z tradičních leteckých dnů - z Rady byli odvoláni naši spříznění Piráti, včetně pirátského starosty Daniela Mazura. Jelikož byl prvním starostou Prahy 5, který se o (nejen) naši lokalitu doopravdy zajímal, (na obhlídce území zde byl třikrát a schůzku s námi měl také několikrát), nezbývá nám, než vyjádřit lítost a poděkovat za ohromnou snahu, kterou v komunikaci s občany a v potřebě rozkrýt letité místní kauzy projevil. Držíme Pirátům palce do opozičních lavic a doufáme, že snad někdy budou opět v Radě MČ Praha 5. Důvodem puče byl audit, který Piráti nechali zpracovat, a jehož výsledkem bylo zjištění dvojnásobně předraženého dětského hřiště (hřiště v ceně 3 miliony bylo pořízeno za 6 milionů Kč). Vše ostatní jsou zástupné důvody.

Naší novou paní starostkou je paní Mgr. Renáta Zajíčková z ODS, složení Rady je Lukáš Herold (ODS) - místostarosta, Martin Slabý (ANO) - místostarosta, Tomas Homola (STAN) - místostarosta, Nadežda Priečinská (TOP 09) - místostarostka, David Dušek (STAN) - člen rady, neuvolněný, Viktor Čahoj (TOP 09) - člen rady, Zdeněk Doležal (ODS) - člen rady, Petr Lachnit (ANO) - člen rady

Milí sousedé, děkujeme Vám za pozornost a za aktivitu a těšíme se s vámi na shledanou, třeba na lampionovém průvodě s koncertem kapely Krch Off Band, který náš spolek pořádá v sobotu 2. listopadu 2019.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.