Odeslání otevřeného dopisu na radnici

09.12.2018

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

dnes jsme odeslali všem zastupitelům MČ Prahy 5 otevřený dopis - viz příloha, s tímto přípisem:

"Vážení zastupitelé MČ Prahy 5, dovoluji si Vám předat otevřený dopis spolku Za zelené Malvazinky, z.s., který naleznete v příloze. V dopise zmiňujeme MČ Prahou 5 nevyřízenou petici 200 obyvatel sousedících s lokalitou Na pláni proti jakékoliv výstavbě v Parku Na pláni. Pomněte, že v březnu 2017, kdy byla petice doručena jedinou možnou cestou (jako členové spolku Přátelé Malvazinek jsme směli s radnicí komunikovat ohledně záležitostí Na pláni pouze prostřednictvím Uzavřené pracovní skupiny k zadání Studie na pláni), bylo celé území řešené Studií Na pláni nazýváno místními obyvateli "Parkem Na pláni". Park Na pláni, jak se o něm hovoří dnes, byl definován až o 2 měsíce později spolkem Přátelé Malvazinek zápisem do Google Maps, a to 3. 5. 2017, viz jejich web. Petenti měli na mysli celé území řešené Studií Na pláni, je to zřejmé i z období, ve kterém byla petice vybrána a podána na MČ Prahu 5 panem Petrem Smažíkem. Osobně se zaručuji za to, že petice je proti jakékoliv nové výstavbě v lokalitě řešené Studií Na pláni a je protestem proti vítěznému návrhu v Projektové soutěži Na pláni atelieru Break Point. Děkuji za vyřízení našeho otevřeného dopisu a přeji příjemné předvánoční dny, za spolek Za zelené Malvazinky, z.s. Běla Vidmarová"

Přejeme Vám krásný předvánoční čas, Výbor spolku Za zelené Malvazinky