Odmítnutí zařazení našich 3 projektů do Participačního rozpočtu MČ Prahy 5

03.05.2018

Vážení a milí sousedé,

dnes jsme se dozvěděli, že naše 3 projekty podané do Participativního rozpočtu MČ Prahy 5 byly zamítnuty s následujícím odůvodněním:

Vážená paní Vidmarová, děkujeme Vám za podání Vašich návrhů do Participativního rozpočtu Prahy 5. Velmi si vážíme úsilí, které jste svým návrhům věnovala, přes to je však nemůžeme do Participativního rozpočtu zařadit z důvodu již schválené urbanisticko-architektonické studie "Na Pláni". Studie byla schválena usnesením Rady MČ Praha 5 č. 52/1696/2017 ze dne 20. 12. 2017. Autor vítězného soutěžního návrhu, ateliér BREAK POINT, spol. s r. o., dopracoval návrh dle Zadání vytvořeného tzv. pracovní skupinou a schváleného MČ Praha 5. Lituji, že pro Vás nemám příznivější zprávu. S pozdravem a přáním pěkného dne,c. Karolína Vernerová, Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků, Department of civil society, business support and foreign relations, tel.: +420 257 000 550

Projekty si můžete prohlédnout zde:

https://www.zelenemalvazinky.cz/l/participativni-rozpocet-mc-prahy-5-2018/ 

Pro studii Na pláni atelieru BREAK POINT, spol. s. r. o. klikejte zde:

https://naplani.praha5.cz/files/Na_Plani_Studie_Break_Point_sro.pdf