Odpověď na interpelaci spolku Přátelé Malvazinek na Zastupitelstvu v červnu

30.07.2019

Dnes jsme se na základě pro nás velmi pozitivních odpovědí paní místostarostky Zajíčkové a pana starosty Mazura na interpelaci spolku Přátelé Malvazinek, z.s. (viz přílohu), dotázali paní místostarostky Mgr. Renáty Zajíčkové takto:

"Vážená paní místostarostko,

obracím se na Vás se dvěma dotazy jako zástupkyně místního spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

Ve Vaší odpovědi na občanský výstup našeho souseda Ing. Martina Švába ze spolku Přátelé Malvazinek, z.s. na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 25. 6. 2019, týkající se realizace školní zahrady a parkoviště, se s radostí dočítáme, že MČ Praha 5 nepočítá s parcelou č. 1593/2 jako s budoucí zahradou MŠ Na pláni. Také se dočítáme, že odbor školství MČ Praha 5 nepočítá se zřízením parkoviště k této uvedené školce.

Obě záležitosti nejsou v souladu se Studií Na pláni, kterou již mnoho let náš spolek Za zelené Malvazinky, z.s. kritizuje. V další odpovědi na výstup pana Švába od pana starosty jsme se dočetli, že řešení lokality se může proti Studii Na pláni změnit, což nám činí velkou radost.

Prosím tedy o odpověď na naše otázky:

1) Na kterém místě uvažuje MČ Praha 5 o zřízení školní zahrady? Naším dlouhodobým návrhem je parcela č. 1594/1, která historicky jako školní zahrada ke zmíněné školní budově patřila, jsou na ní stromy, zeleň a pod skrývkou zeminy dokonce i rozparcelované záhonky. Na této parcele je dle Studie Na pláni plánována výstavba 7 domů, proti kterým se místní obyvatelé dlouhodobě bouří, a to zejména kvůli možné ztrátě zeleně v lokalitě (žijí zde chráněné druhy živočichů, špatně funguje retence dešťových vod a malý vodní cyklus, a v neposlední řadě je zde v letních měsících neúměrné horko a sucho, neboť se jedná o jihovýchodní svah). Prosíme, abyste brala při vyjednávání možné školní zahrady v potaz i naše letité argumenty, tedy zachování zeleně v lokalitě, a abyste pro školní zahradu k MŠ Na pláni prosadila parcelu 1594/1.

2) Prosíme o informaci, co MČ Praha 5 plánuje v místě původně plánovaného parkoviště, případně o odkaz na někoho, kdo má toto v gesci. Tato parcela je zase místními občany argumentována jako místo s nejkrásnějším výhledem přímo z ulice, parkoviště (např. na zeleném vsakujícím povrchu) by určitě nevadilo.

Předem děkujeme za Vaše odpovědi a přejeme příjemný den

za spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová"