Odpověď na odpověď...

21.05.2018

Členka výboru odpověděla na reakci pana starosty na náš občanský výstup - "představení našeho spolku".