ODPOVĚĎ NÁMĚSTKA PRIMÁTORA HL. M. PRAHY PANA HLAVÁČKA NA DOPIS KE ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA PLÁNI

11.11.2020

Dnes nám byla doručena tato odpověď z Magistrátu od pana náměstka primátora Hlavního města Prahy pro územní rozvoj doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka. Vidíte, milí "aktivní" sousedé, kam až jsme to nechali zajít?