Odpověď odboru územního rozvoje na občanský výstup ze dne 29. 1. 2019

13.03.2019

Včera jsme obdrželi odpověď vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 5 Ing. arch. Jana Kábrta na naši občanskou interpelaci na jednání Zastupitelstva dne 29. 1. 2019, kde jsme navrhli z důvodu veřejného zájmu parcely mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu v maximální možné míře změnit na zelené plochy. Odpověď Odboru - viz příloha.

Odpověď nás překvapila, neboť jsme měli zato, že jsme halucinaci uvedenou ve druhém odstavci v posledních více než 2 letech naší aktivity úspěšně vyvrátili. Buď se to nestalo, nebo má pan Ing. arch. Jan Kábrt zkreslené informace. Každopádně tomuto druhému odstavci se budeme věnovat na dalším jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5, které je ohlášeno na úterý 26. 3. 2019.