Odpověď pana Kábrta na náš otevřený dopis

22.09.2020

Dnes byla doručena do naší datové schránky první oficiální reakce pana Kábrta od dob potřeb naši situaci s radnicí MČ Praha 5 řešit, tedy od 17. 9. 2019. 

Dopis jsme na radnici vrátili s požadavkem jiného vyřízení této trapné záležitosti:


Vážený pane inženýre Kábrte,
děkuji za Vaši odpověď na náš otevřený dopis. Pro neznalé ji posílám v příloze. Jelikož jste byl paní starostkou určen koordinátorem lokality Na Pláni již v únoru 2020, dovoluji si sdělit, že v mezidobí září 2019 - únor 2020 máte k vyřízení 10 nevyřízených dopisů ke Studii Na Pláni, kterými jsme reagovali na aktuální situaci (firma Centra s křovinořezy na pozemku plánované školní zahrady, několik tajných usnesení VŽP bez zveřejněného programu, stenovisko spolku ZZM k projektu Parku Na pláni, apod.).Tyto dopisy zůstaly v čase nevyřízeny, tudíž došlo k mnoha návazným záležitostem bez komunikace s naším spolkem, který se stal v září 2019 zástupcem veřejnosti k prosazení zelené plochy v územním plánu v celém území dotčeném změnou Z3218. Zmcnění máme od 270 sousedů, ověřená kopie je na OUR MHMP, originály mám u sebe, mohu donést k nahlédnutí.
V červnu v komunikaci k jinému tématu (tuším Sanopz Na Cihlářce) jste náhodně paní Dočekalové na něco odpověděl, že existuje také ten Váš koordinační web.
Žádám o vyřízení všech našich dopisů od září 2019, včetně mého výstupu na jednání ZMČ dne 17. 9. 2019.
Prosím paní starostku, aby stížnost na pana Kábrta vyřídila ona, nebot náš otevřený dopis byl adresován zejména ji. Nezdá se mi vhodné, aby pan Kábrt prošetřoval své počínání sám a sám odpovídal na stížnosti určené na jeho osobu.
S pozdravem

Běla Vidmarová