Odpověď pana starosty na náš otevřený dopis

16.07.2018

Dnes, přesně měsíc po podání našeho otevřeného dopisu, ve kterém jsme žádali / prosili / ptali se na tyto zásadní otázky týkající se naší lokality:


Žádost o pozastavení všech kroků vedoucích k výstavbě, dokud se neprověří regulérnost procesu;

Žádost o pozastavení všech kroků vedoucích k výstavbě, dokud se neprověří ochrana zde žijících ohrožených druhů živočichů (ještěrka obecná, roháč obecný, netopýr);

Žádost o otevření jednání s obyvateli lokality o jiné variantě. Navrhujeme implementaci 3 návrhů, které jsme podali 12. 4. 2018 do Participačního rozpočtu MČ Prahy 5 2018, a které nám byly zamítnuty z důvodu, že naše okolí je blokováno studií společnosti Break Point.

Žádost o informace:

A) jaký je dosavadní a budoucí postup stran části studie, která se týká betonování travnatého ostrůvku před hřbitovem a vyústění ulice K vodojemu?

B) jaký je dosavadní a budoucí postup stran výkupu parcely, kterou vlastní Geosan Sigma - nyní Bytové domy Na pláni, s.r.o. a garáží?

C) jaký je dosavadní a budoucí postup stran revitalizace parku, tj. části území, na které byl podán podnět na změnu územního plánu na zelenou plochu?


jsme dostali odpověď ze sekretariátu pana starosty. Odpověď zní:

Vážená paní Vidmarová,

v příloze Vám zasílám dopis pana starosty Ing. Pavla Richtera v němž naleznete odpovědi na všechny Vaše otázky.

Dovolím si Vám připomenout, že odpovědi (viz příloha) jste obdržela již 18. května 2018 mailem.

S pozdravem Ludmila Matoušková.

A jako příloha byl použit dopis, který nám pan starosta poslal dne 18. 5. 2018 (viz web).


Naše prvotní reakce zní takto (ale budeme formulovat prohlášení, pokud Vás někoho něco napadá, nebojte se ozvat):

Vážená paní Matoušková,

děkujeme panu starostovi za odpověď.

Z ní je zřejmé, že vzájemná argumentace radnice MČ Prahy 5 a spolku Za zelené Malvazinky, z.s. je mimoběžná a ocitla se v patové situaci. Bereme to na vědomí, nicméně naše snahy nemůžeme vzdát z důvodů, které jsme již také panu starostovi mnohokrát psali i říkali.

Přeji Vám i panu starostovi pěkný den.

Běla Vidmarová