Odpověď pana starosty na náš výstup na Zastupitelstvu MČ Prahy 5 dne 11. 9. 2018

03.10.2018

Děkujeme panu starostovi, že si dal ještě takto těsně před volbami práci s odpovědí na náš občanský výstup na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 dne 11. 9. 2018. Jsme naprosto konsternováni tímto nepravdivým tvrzením, jehož validita se dá velmi jednoduše ověřit: "Podle výpočtů ploch zeleně v rámci řešené lokality studie významným způsobem navyšuje plochy se zelení na rostlém terénu a schopnost vsakování dešťové vody v lokalitě tak zvyšuje".