Odpověď starostky Prahy 5 na dotaz ke střetu zájmů u Studie Na Pláni

05.02.2021

Dnes přišel do datové schránky spolku dopis od paní starostky. Opět popsala celý proces v lokalitě Na Pláni.

"ZADÁNÍ SOUTĚŽE BYLO VYTVOŘENO NA ZÁKLADĚ PARTICIPAČNÍCH SCHŮZEK S OBČANY"

Pokud je myšlena pouze tato jediná participační schůzka ze dne 24. 2. 2016, o které víme, že proběhla před zadáním soutěže, vůbec pak nerozumíme, jak mohlo vzniknout zadání, jehož výsledkem je zabetonování a zástavba poloviny zeleně v participačním území. Nevíme, jak pan profesionální facilitátor Ing. arch. Klápště došel k závěru, že občany zajímá pouze okrajový malý parčík a ostatní (předpolí Smíchovského hřbitova, školní zahrada, polovina parku) je nezajímá. Nevíme, na čem svůj závěr stavěl a nevěříme, že nedošlo k žádnému jinému jednání vybraných zástupců spolku Přátelé Malvazinek o lokalitě s radnicí MČ Praha 5.

https://naplani.praha5.cz/files/Vyhodnoceni_1_verejne_participace_Na_Plani_24_2_2016.pdf