Odpovědi paní starostky na občanské interpelace ke kauzám Albert a Na Pláni

13.01.2021

Včera byly do datové schránky spolku Za Zelené Malvazinky, z.s. doručeny odpovědi na občanské výstupy Běly Vidmarové a Henryka Josefa Tietjena na listopadovém jednání ZMČ Praha 5 ke kauzám Albert a Na Pláni- viz odkaz dole.

Ke kauze Na Pláni nám očividně nezbývá, než se smířit s tím, že zastupitelé, které jsme si zvolili v tomto volebním období, stejně jako v minulém volebním období, akceptují protiprávní činy jimi vybraných občanů, nerespektují Zákon na ochranu přírody a krajiny, neštítí se pomluv, lží a jiného poškozování občanů. Nevadí jim neregulérní a neprofesionální participační proces s veřejností, který zde byl vykonán v součinnosti s několika jimi vybranými občany, což byl ovšem podraz na stovky jiných občanů. Nezbývá nám, než věřit, že v tomto volebním období nestihnou v lokalitě Na Pláni realizovat jimi plánovaná zvěrstva, a že v příštím volebním období si konečně zvolíme zastupitele, kteří budou proces v lokalitě Na Pláni revokovat a zajistí opravdu kvalitní revitalizaci této unikátní lokality.

Ke kauze Albert nám zřejmě nezbude nic jiného, než na řešení křižovatky před prodejnou Albert U Šalamounky spolupracovat s jinými kompetentními orgány a MČ Prahu 5 pro jistotu vynechat....