Oficiální podání podnětu na revizi studie Na pláni stran nedostatečné schopnosti retence dešťových vod lokality mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu

20.08.2018

Vážení a milí sousedé,

dnes jsme podali prostřednictvím oficiální elektronické podatelny MČ Prahy 5, ale také prostřednictvím oficiálních e-mailových adres každého z rozdělovníku v horní části podnětu, oficiální žádost o revizi Studie Na pláni, schválené dne 20. 12. 2017 Radou MČ Prahy 5, z hlediska nedostatečných schopností retence dešťových vod v lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu, viz příloha.

Jelikož se jedná z našeho úhlu pohledu o velmi závažný problém, který by mohl při realizaci schválené Studie dle projektu atelieru Break Point přerůst do obrovských rozměrů, dovolili jsme si předem neoficiálně způsobit poplach a máme tyto neoficiální přísliby:

1) Ing. Pavel Richter, starosta MČ Prahy 5, předal náš podnět odborníkům a odpoví nám.

2) Petra Kolínská a Martina Pokorná ze Strany Zelených, jakmile se vrátí z dovolené, domluví s námi možný další postup.

3) Piráti z Prahy 5 nám provedou přesné propočty, včetně objemu vody, která se do ulice K vodojemu valí při přívalových deštích i ze Smíchovského hřbitova.

Pokud Vás, milí sousedé, k problematice cokoliv napadá, nebo máte také nějaké fotografie stavu ulice k Vodojemu při dešti, budeme rádi, když se nám ozvete - viz kolonka kontakty na našem webu www.zelenemalvazinky.cz

Děkujeme za pozornost a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.