PARK NA PLÁNI - DEFINITIVNÍ STANOVISKO SPOLKU K PROJEKTU

23.06.2021

V odkazu naleznete definitivní stanovisko spolku Za zelené Malvazinky, z.s. k projektu Parku Na Pláni prezentovaného formou videokonference MČ Praha 5 dne 15. 6. 2021. Stanovisko bylo odesláno v termínu panu architektu Martinovi Hajnému a panu místostarostovi MČ Praha 5 Lubomíru Brožovi.

Jelikož pan architekt Hajný přes to, že toto nemělo být obsahem pojednávání, zmínil na videokonferenci problematiku předpolí Smíchovského hřbitova, je náš pocit z této kauzy ve Stanovisku uveden, a to v souvztažnosti s obavami o osud rekonstrukce ulice Na Pláni (ta snad z programu rekonstrukcí ze strany TSK dosud stažena nebyla).

Další obava vznikla na základě nakresleného předurčeného hřiště na volejbal. Na základě tohoto obrázku nás kontaktoval soused, že by rád na plácek umístil basketbalové hřiště s tartanovým povrchem. Jelikož takovéto hřiště má 20 x 30 m a plácek taktéž, na plácku, který má být dle výsledku participace travnatý a nepředurčený žádným aktivitám, by nezbylo kromě basketového hřiště zhola nic. Proto jsme cítili potřebu se i k tomuto podrobněji vyjádřit.