PLÁNOVÁNÍ 6. ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU

06.05.2021

Vážení a milí sousedé,

jakmile rozvolnění dosáhne možnosti svolat 6. řádnou Členskou schůzi spolku Za zelené Malvazinky, z.s., provedeme to, zatím vedeme diskuzi k programu. Novinkou v programu je bod č. 7 - vylučování ze Spolku, který v návrhu zní 

7) Změna Stanov k vylučování pro neaktivitu či jednání v rozporu se Stanovami - vyloučení člena pro neaktivitu dle Stanov či jednání v rozporu se Stanovami bude oznámeno vyloučenému členovi elektronicky ve formě zápisu ze schůze Výboru, písemné vyloučení s podpisy členů Výboru bude k dispozici k vyzvednutí v sídle Spolku

Dáváme k diskuzi. 

Prozatimní program schůze, která povede buď k likvidaci, nebo k restrukturalizaci Spolku, naleznete v příloze.