Podnět k místnímu šetření - RD Maršner - Na pláni

08.07.2019

na parcele číslo 1592/3, KÚ Smíchov, probíhá od 1. 7. 2019, včetně státního svátku a víkendu, od brzkých ranních hodin, i přes odvolání účastníků řízení, velmi hlučná pracovní činnost s využitím těžké techniky, viz foto. Stavebník dotazujícím se občanům tvrdí, že provádí geologický průzkum, který je v odvolání požadován. Upozorňujeme, že tento průzkum provádí svévolně a na vlastní pěst, neboť na základě odvolání dosud nedostal pokyn Stavebního úřadu.

Laikovi se může zdát, že se jedná o pilotové založení stavby (sousedé tvrzením, že se jedná o geologický průzkum, prostě nevěří). Po zadání slovního spojení "pilotové zakládání" do googlu + obrázky, jsme velmi znejistěli i my. Proto podáváme na Stavební úřad Podnět k místnímu šetření. Spolek oficiálně podá níže uvedený podnět zítra, účastníci řízení podobnou formulaci snad v nejbližších dnech také. Stavebník by neměl nyní na parcele vykonávat žádnou činnost, neboť odvolání má odkladný účinek. Stavebník by měl vyčkávat rozhodnutí Stavebního úřadu. Toto se neděje.