Pozvánka na výroční Členskou schůzi spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

28.01.2020

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

dovolte, abychom vás pozvali na veřejnou výroční volební Členskou schůzi spolku Za zelené Malvazinky, z.s., která se bude konat v pondělí 17. 2. 2020 v 18:00 h v restauraci Na Farkáně - pozvánku, program a základní materiály vkládáme do přílohy. Tato schůze bude také volební, neboť dvouleté volební období členů Výboru a Kontrolní komise brzy vyprší. Současní členové Výboru a Kontrolní komise budou své funkce obhajovat. Pokud někdo z členů Spolku má zájem kandidovat do Výboru či Kontrolní komise, prosíme, aby uvědomil současný Výbor nejpozději do pátku 14. 2. 2020 a nachystal si kandidátní proslov max. na 3 minuty, který přednese na členské schůzi.

Dále prosíme členy Spolku o maximální účast, v případě, že se nemůžete účastnit prosíme, abyste nás uvědomili na tel. č. 731538441, nebo na e-mailu malvazinky@zelenemalvazinky.cz. Bylo by vhodné, aby ti, kteří se nemohou účastnit, zplnomocnili k hlasování jiného člena Spolku, který se účastnit bude (formulář plné moci naleznete v příloze). Pokud bude řádná schůze opět neschopna usnášení, bude nutné opět svolat náhradní schůzi, dle Stanov. Této proceduře bychom se rádi vyhnuli. Děkujeme za pochopení.

Schůze je veřejná, proto prosíme, přijměte pozvání i vy, kdo nejste členy našeho Spolku. Zvažte, zda nechcete do Spolku vstoupit - v poslední době se zabývá nejen kauzou Na pláni, ale i kauzami v širším okolí. Určitě na schůzi budeme diskutovat také kauzu SANOPZ Na Cihlářce, chátrající vilky na Mrázovce, dopravní situaci v lokalitě Malvazinek atd. Diskuze ke kauzám je předpokládána od 19:30 h.

Na setkání s vámi se těší

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová, Kateřina Zonková, Petr Vidmar

Pozvánka + přílohy: https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000260-873278732a/pozv%C3%A1nka_program_17_02_2020.pdf?fbclid=IwAR23S8cfmNnDo0anJDb8vp_qpgIeNoKVsGFNswSuPN6MWgZH9F_zpEsYlqY