Předběžné závěry Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

06.08.2021

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

dovolte, abychom vás informovali o závěrech Členské schůze, která se uskutečnila ve formě řádné Členské schůze ve čtvrtek 28. 7. 2021 a ve formě náhradní Členské schůze v pondělí 2. 8. 2021.

Ze zákona povinná řádná 6. Členská schůze spolku svolaná na 28. 7. 2021 nebyla schopna usnášení. Ze 43 řádných členů se účastnilo 13 (vč. plných mocí), 3 po zhodnocení svých aktivit směrem k oblasti Malvazinek ze Spolku vystoupili a účastnil se také 1 host. Dalších 27 řádných členů o sobě nedalo k této ze zákona povinné Členské schůzi žádné zprávy. Někteří takto postupují již více než 3 roky - po celou dobu existence našeho zapsaného spolku.

Účastníci 6. řádné Členské schůze Spolku se dohodli, že dle Stanov náhradní Členská schůze se svolává na pondělí 2. 8. 2021 v 18:00 v restauraci Na Vinici.

Dle Stanov náhradní 6. Členská schůze svolaná na 2. 8. 2021 byla schopna usnášení (bez ohledu na počet účastníků). Z 40 řádných členů Spolku se účastnilo 5 členů včetně plných mocí. V průběhu schůze vstoupil do Spolku pan Henryk Josef Tietjen, čili od bodu 10 programu byl počet řádných členů Spolku 41 a počet řádných účastníků Členské schůze 6.

V bodě 13 programu byl zvolen nový výbor Spolku ve složení: Henryk Josef Tietjen. Kateřina Zonková, Běla Vidmarová.

byly schváleny tyto změny Stanov:

- snižuje se věková hranice pro vstup do Spolku z 18 na 16 let

- ruší se orgán "Kontrolní komise"

- vylučování ze Spolku pro neaktivitu či porušování Stanov lze provést elektronickou formou (při splnění všech dalších náležitostí)

- Členské schůze lze v případě potřeby svolat ve formě videokonference

- pro řádné členy Spolku se účast na Členské schůzi přesouvá z kategorie "právo" do kategorie "povinnost".

Stanovy ve schválené podobě zasíláme přílohou.

Dále se schůze účastnili sousedé od MŠ Peroutkova, kde je nyní ve společném územním a stavebním řízení pětipodlažní budova se 2 podzemními podlažími a 30 byty.

Nový člen našeho Výboru Henryk Josef Tietjen natočil tato 2 videa týkající se kauzy Albert a rekonstrukce ulice Peroutkova:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sqdsw9K6BBw&fbclid=IwAR1fUd8AVFogsFxecqhAS5RfFwJ_hYVZeLTTk4zaQ2W_j1afR7dReMULs1Q 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5DYYpTbe7Y8&fbclid=IwAR19C2oNSMFUSrRCBehtTKCdH_D0Kf1uLFxcoyRQ9M9tSsQ6fLFeh1GJOIs 

Zápisy ze schůzí jsou nyní ve fázi zpracování, jakmile budou dohotoveny (termín je 1 měsíc), budou zaslány na Spolkový soud a v momentě zapsání nového Výboru a Stanov do rejstříku nabudou tyto změny účinnosti. Zápisy budou také zveřejněny na webu, FB a rozeslány via e-mail členům i příznivcům.

Přejeme všem krásné letní dny

Výbor spolku Za zelené Malvazinky. z.s.