Předpolí Alberta - odpověď paní starostky MČ Praha 5 Mgr. Renáty Zajíčkové

11.06.2021

Milí sousedé,

v příloze naleznete odpověď paní starostky na občanskou interpelaci pana Henryka Josefa Tietjena k předpolí Alberta.

K rekonstrukci ulice Peroutkova, v níž je zahrnuto i předpolí Alberta, by měla v nejbližší době na MČ Prahu 5 dorazit projektová dokumentace k územnímu řízení. Poté bude záležitost zařazena na program Dopravního výboru MČ Praha 5 a veřejně projednána.

K upozornění na problematiku místa plánují někteří sousedé akci Zažít Malvazinky Jinak v sobotu 11. 9. 2021 od 14:00 u Alberta. Jednalo by se o sousedské setkání s výstavou developerských projektů a s diskuzí se zástupci kompetentních institucí u kulatého stolu a následným kulturním programem.

V tuto chvíli je nutné vytvořit silný organizační tým a zapojit spolky. Bohužel spolek Přátelé Malvazinek se od akce distancuje z důvodu negativních zkušeností s naším spolkem a mnou osobně. Jelikož jsem dosud nikdy o žádných negativních zkušenostech se mnou a naším spolkem nebyla informována, vyžádala jsem si seznam těchto negativních zkušeností, avšak dosud mi nebyl doručen.

Kdo máte zájem se na akci podílet, prosím, ozvěte se nám.

Z dopisu vyplývá, že je nutno z naší strany hlídat programy Výboru Dopravního MČ Praha 5. Následující jednání bude v pondělí 14. 6. 2021 od 16:00 a bude možno připojit se on-line. Jako bod č. 5 je zařazena . "Humanizace lokality U Mrázovky - U Blaženky" - určitě mezi vámi jsou zájemci o toto jednání, jelikož dotazy k tomuto místu jsme zaznamenali.

https://www.praha5.cz/app/uploads/2021/06/Pozv%C3%A1nka-na-jedn%C3%A1n%C3%AD-PROGRAM-VYDO.pdf