Předpolí Smíchovského hřbitova,  aneb zbytečné tepelné ostrovy v Praze nechceme

24.02.2019

Spočítali jsme úbytky zatravněné plochy ve 2 variantách řešení předpolí Smíchovského hřbitova ve Studii Na pláni (TSK a Break Point) a v nevítězném návrhu v soutěži Na pláni (H3T Architekti, 3. místo).

Ztráta zatravněné plochy proti současnému stavu (cca 945 m2):

Break Point, s.r.o. - ztráta cca 580 m2

TSK - ztráta cca 215 m2

H3T Architekti - možno dosáhnout ztráty pouhých cca 20 - 30 m2 úpravami návrhu

V souladu se Strategií adaptace hl.m. Prahy na klimatickou změnu, schválenou Radou hl.m. Prahy 18. 7. 2017, kterou má MČ Praha 5 zakomponovanou do programového prohlášení Rady schváleného dne 23. 1. 2019 (viz https://www.praha5.cz/app/uploads/2019/02/Programov%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-Rady-M%C4%8C-Praha-5-18-22.pdf str.11), je jednoznačně návrh studia H3T Architekti, neboť zachovává nejvíce stávající zatravněné plochy, která nejlépe umožňuje obnovit tzv. malý vodní cyklus (zasakování dešťových vod, odpar a déšť v místě odparu) a vysazuje množství stromů, jejichž význam je pro vodní cyklus a ochlazování města také veliký.

Více se dočtete v příloze.