PREZENTACE PARČÍKU NA PLÁNI - ZVEŘEJNĚNÍ A SBĚR NÁZORŮ

18.03.2021

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky,

v pondělí 15. 3. 2021 proběhla on-line prezentace části Studie Na Pláni - projektu Parku Na Pláni, které se účastnilo cca 25 občanů. Prezentace proběhla profesionální formou a prezentovaný návrh je z našeho hlediska velmi kvalitní. Naprostá většina podnětů občanů byla do návrhu zapracována. Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. se k návrhu v této fázi rozpracovanosti bude vyjadřovat ve smyslu, že naprosto souhlasí s návrhem, a to bez výhrad. Pokud budou připomínky od dalších účastníků, před zapracováním budeme požadovat, abychom o nich byli informováni, a aby nám byly předloženy k diskuzi.

Spolek bude podávat stanovisko k následným fázím přípravy, kde bude podávat podněty - například se pokusíme o to, aby nebyly pokáceny některé stromy, ke kterým mají místní vztah. Dále požádáme o průzkum podhledu garáží z důvodu možného zimoviště místní kolonie netopýrů. Dáme podnět na osvětlení ve formě stmívacích lamp, reagujících čidlem na pohyb. Dále nabídneme součinnost při jednáních o provozu navrženého domečku (sklad, WC, kuchyňka, terasa).

Na závěr zmíníme komplexně Studii Na Pláni, ze které podnět Parku Na Pláni vychází, a zopakujeme naši argumentaci, kterou jsme intenzivně uplatňovali vůči MČ Praha 5  v posledních 4 letech, a která byla ignorována.

Pokud máte nějaké připomínky, podněty, návrhy, prosíme, abyste je směřovali buď nám na e-mail malvazinky@zelenemalvazinky.cz, nebo přímo panu architektovi na e-mail martin@atelierhajny.cz

Návrh řešení parčíku naleznete zde: https://www.praha5.cz/predstavujeme-studii-vybudovani-parku-na-plani/ 

Prosíme - pokud někde elektronicky nepoužijete celé PDF, ale třeba jen dílčí vizualizace, výřezy či výkresy - uvádějte u nich autora - Atelier Hajný. 

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.