PREZENTACE PROJEKTU PARKU NA PLÁNI DNE 15. 6. 2021 - ZVEŘEJNĚNÍ STUDIE NA WEBU MČ PRAHA 5 A MOŽNOST PŘIPOMÍNEK

17.06.2021

Děkujeme panu architektovi Martinovi Hajnému a jeho kolegyni paní architektce Pavlíně Malíkové za úžasnou práci na projektu Parku Na Pláni.

Děkujeme panu místostarostovi Lubomíru Brožovi za organizaci diskuzí s místními obyvateli.

Děkujeme diskutujícím sousedům za zachování klidu a za podávání konstruktivních připomínek a podnětů.

Studie byla včera zveřejněna na webu MČ Praha 5 a je možno k ní podávat připomínky a podněty do neděle 20. 6. 2021. Prosíme všechny, kteří něco k projektu mají, aby své názory zaslali v termínu na adresu martin@atelierhajny.cz

Odkaz na Studii zde: https://www.praha5.cz/on-line-prezentace-vybudovani-parku-na-plani-15-06-2021/?fbclid=IwAR0ujwRiXjPxgXOdNx_MKhdPz7NVQpRlLzwjINaI1yGwV6SEkRz-sWf5Low 


Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. bude opět vyhotovovat oficiální stanovisko. Kdo máte nějaké návrhy, co by mělo být ve stanovisku zařazeno, prosím, kontaktujte nás na našem e-mailu malvazinky@zelenemalvazinky.cz 


V tuto chvíli máme k zapracování do stanoviska tyto podněty:

- Obrovské poděkování za zachování stromů

- Oprava termínu "volejbalové hřiště" na "univerzální travnaté hřiště, kde je možno ukotvit tyče a síť na volejbal / nohejbal"

- Dotaz, zda kontejnery na tříděný odpad jak v severní, tak v jižní části, jsou koncipovány jako podzemní

- Prosba o vyšší oplocení z důvodu bezpečnosti dětí při míčových hrách

- Technické provedení S-J cesty z důvodu obav z pohybu svahu

- Prosba o umístění pítka a lavičky u chodníku v jižní části

- Nepřesné trasování vysokotlakého potrubí spojujícího místní dvě vodárny v Digitální technické mapě Prahy, z níž Studie vychází (nutno prověřit celou trasu potrubí - ochranné pásmo je 3 m na každou stranu)

Další dotazy:

- Zda bude proveden před demolicí průzkum garáží z důvodu možného zimoviště místních kolonií netopýrů (netopýr večerní, netopýr rezavý)

- Termín k dodělání povrchu ulice Na Pláni je nyní ze strany TSK stanoven na červen 2021 a k tomuto zaznamenávám množství dotazů od sousedů. Je tedy možno jim odpovídat, že na TSK se čeká na dodání této Studie a jakmile bude dodána, bude TSK ihned na tom pracovat? Nebo je stanoven nový harmonogram? Je v této věci s TSK z některé zúčastněné strany jednáno? Bohužel předpolí hřbitova bylo právě z důvodu zmatků se soutěží / studií Na Pláni vyřazeno definitivně ze strany TSK z programu rekonstrukcí, pokud bude znovu zařazeno, bude trvat léta, než na něj dojde opět řada... Obávám se, aby takto nedopadla i ulice Na Pláni.


Děkujeme všem za spolupráci

za spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová