Připomenutí 6. řádné Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

26.07.2021

Milí sousedé, všem zájemcům připomínáme ze zákona povinnou 6. řádnou Členskou schůzi spolku Za zelené Malvazinky, z.s., která se uskuteční ve středu 28. 7. 2021 v 18:00 h v restauraci Na Vinici. Schůze je veřejná a rádi na ní uvítáme kohokoliv z aktivních sousedů.


Dnes byly k připomenutí schůze odeslány tyto dva e-maily:


Řádným 43 členům:

Vážení a milí kolegové ze spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

dovoluji si vám připomenout řádnou 6. Členskou schůzi svolanou dle Občanského zákoníku na 28. 7. 2021 v 18:00 v restauraci Na Vinici. Prosíme, pokud se nemůžete z vážných důvodů schůze účastnit, vyplňte plnou moc (dole na pozvánce) a pověřte k hlasování za Vás jiného člena Spolku.

Pokud se nás nesejde nadpoloviční většina řádných členů z 43, tedy 22 včetně plných mocí, ćlenská schůze nebude schopna usnášení a bude nutno dle Stanov do měsíce svolat náhradní ćlenskou schůzi, která bude schopna usnášení bez ohledu na počet účastníků.

Prosíme proto o respekt k času vašich aktivních sousedů a o vaši účast na povinné Členské schůzi, v případě vážného důvodu k neúčasti o plnou moc (vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat a poslat e-mailem na adresu malvazinky@zelenemalvazinky.cz, nebo donést po telefonické dohodě na čísle 731538441 do sídla spolku, nebo předat osobě, kterou pověřujete k jednání).

V příloze naleznete program, kde je v dolní části předtištěný formulář plné moci.

Těšíme se na setkání

za výbor spolku - jednatelka v zájmu spolku

Běla Vidmarová


Registrovaným cca 70 příznivcům:

Vážení registrovaní příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

dovoluji si vás, jakožto aktivní sousedy se zájmem o oblast Malvazinek, pozvat na veřejnou schůzi našeho spolku, která se uskuteční ve středu 28. 7. 2021 v 18 h v restauraci Na Vinici. Do přílohy vkládám pozvánku a program.

Jelikož v rámci schůze bude možno stát se řádným členem našeho spolku a aktivity k Malvazinkám potom vykonávat pod záštitou registrované právnické osoby, prosím o zvážení vašeho členství. Z tohoto důvodu do přílohy vkládám i přihlášku.

Náš spolek se je již více než 3 roky registrován a zabývá se ochranou přírody, krajiny a kulturních a historických hodnot zejména v lokalitě Malvazinky, v souladu se Stanovami spolku, Občanským zákoníkem i Zákonem na ochranu přírody a krajiny. zejména nás zajímají tyto kauzy, ve kterých, pokud nám náš omezený volný čas dovolí, se snažíme aktivně vystupovat:

Vila Na Louzku

HTL Development

Studie okoli Radlicke ulice

Rekonstrukce ul. Peroutkova

Predpoli Alberta

Lidl Peroutkova

Vystavba Farkan

Plan rezervy pro skolu Peroutkova

Sanopz

Rezidence Cerny vrch

Vily na Mrazovce

Rezidence U Blazenky

Rekonstrukce Popelky

Kauza Na Plani (predpoli hrbitova, skoni zahrada, parcik)

Doprava, veřejný prostor a veřejná vybavenost v oblasti

Zároveň neopomíjíme ani pozitivní záležitosti, které podporujeme, zejména například tyto: Smichovsky hrbitov, Loosova vila, vila Helenka, restaurace Na Vinici, Na Vaclavce, U prince Miroslava, ZS a MS Santoska, Xaveriova ulice, trolejbus, atd.

Vážení registrovaní příznivci spolku, pokud vás naše pozvánka oslovila, rádi vás na naší schůzi uvítáme, a v případě, že se rozhodnete do našeho spolku vstoupit, budeme potěšeni o to více.

Tento e-mail je rozesílán na základě vaší vlastní žádosti o informace dle GDPR. V případě, že si nadále nepřejete informace od nás dostávat, prosíme, abyste nás o tom uvědomili. Bohužel se stalo, že někteří z vás se k odběru novinek přihlásili a následně nás hlásili za spam, namísto, aby nás informovali, že informace vlastně odebírat nechtějí. Žádám těchto několik z vás cca 70, abyste nám oznámili, že informace odebírat vlastně vůbec nechcete, načež vás z adresátů obratem vyřadíme. Není nutno hlásit náš spolek za spam.

Přeji všem aktivním, konstruktivním a pozitivním sousedům, jako jsme my, krásný den a těším se na možné setkání.

Za spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

jednatelka v zájmu spolku

Běla Vidmarová