Připomenutí dnešní vycházky se senátorem Láskou a další informace ke spolku

24.08.2020

Milí sousedé,

připomínáme vám dnešní vycházku se senátorem Václavem Láskou po lokalitě Malvazinek. Sraz na vycházku je v 17:00 na tramvajové zastávce Laurová. Aktivní občané vás i pana senátora provedou po horkých místech Malvazinek a vycházka bude zakončena besedou v restauraci Na Vinici. Těšíme se na vaši účast.

K dalším záležitostem, které se momentálně dějí, si dovolujeme poskytnout několik informací.

Dopravní řešení na předpolí Smíchovského hřbitova:

Dne 29. 7. 2020 byla schválena Radou MČ Praha 5 opravní studie, která zohledňuje Studii Na Pláni atelieru Break Point, s.r.o., schválenou v roce 2017 na ZMČ Praha 5. Jedná se o zabetonování celého parku před hřbitovem včetně vyústění ulice K Vodojemu dlaždicemi 2 x 2 metry a dosazení několika stromů. K tomuto řešení náš spolek podal připomínky. Dle usnesení Rady byla schválená dopravní Studie odeslána na Magistrát Hl,ml Prahy k dalšímu pořizování a naše připomínky byly dány přílohou. Je velmi malá šance, že se podaří MHMP přesvědčit, že navržené řešení je nevhodné.

Dopracování Studie Na Pláni za účelem projektu Parku Na Pláni:

Dle sdělení na webu MČ Praha 5 se zdá, že k vypracování projektu Parku Na Pláni neproběhne výběrové řízení na zhotovitele, ale bude to zadáno ve formě dopracování Studie Na Pláni, která ale byla definitivně dopracována již v roce 2017. Je pravděpodobné, že projekt bude dělat opět pan architekt Veselý, který vypracoval i betonování před Smíchovským hřbitovem. Další zprávou k tomuto je, že atelier Break Point, s.r.o., se přejmenoval na jinou firmu. K tomuto zjišťujeme další informace.

Experimentální provoz u Alberta:

Do tohoto projektu jsme dávali jako spolky z místa velkou naději, napsali jsme konstruktivní a pozitivně laděné stanovisko a 360 místních občanů odpovědělo na dotazník rozeslaný Institutem plánování a rozvoje Hl.m. Prahy. Bohužel co v experimentálním provozu vzniklo se neslučuje s naším stanoviskem a s názory obyvvatel z dotazníku. Na místě není ani informační tabule s kontaktem, kam mohou lidé svou zpětnou vazbu posílat. Na místě dochází k demoliční činnosti a lidé píší sprosté e-maily našim zastupitelům. Došlo ke konspiracím, že je vše organizováno místními spolky. Od těchto aktivit se proto místní spolky distancovaly a nadále trvají na stanovisku poslaném v květnu. Trvají na vyřešení komunikace s veřejností k projektu.

Koho zajímá více, prosíme, abyste nás kontaktovali.

Přejeme příjemný den a těšíme se na vás na odpolední vycházce / besedě se senátorem

spolek Za zelené Malvazinky, z.s.